Innovatieve melkveehouderijsystemen

Maatschappelijke acceptatie van de bedrijfsvoering is voor de toekomst van de melkveehouderij steeds belangrijker. Niet alleen techniek en economie zijn belangrijk voor de bedrijfsontwikkeling. De maatschappij kijkt mee en stelt nieuwe randvoorwaarden.

Het onderzoek kenmerkt zich door systeemonderzoek op bedrijfsniveau, met prototypering als werkwijze. Ondernemer en onderzoeker operen als gelijkwaardige partners met elk hun eigen expertise, rol en toegevoegde waarde. Prototypering houdt in dat vanuit bestaande kennis en concrete doelen een bedrijfssysteem praktiseren dat intensief onderzocht wordt op functioneren en die op basis van de resultaten continu bijgesteld worden naar de doelen.