Emissie uit gewasresten

Emissie uit gewasresten

Bij een aantal gewassen vormt stikstof (N) die in gewasresten achterblijft een belangrijk deel van het N-overschot. Experimenten zijn uitgevoerd om in te schatten hoeveel ammoniakemissie optreedt vanuit gewasresten op gras- en bouwland wanneer deze op het land achterblijven en wanneer deze op bouwland gemengd worden door de toplaag van de bouwvoor.

Uit het onderzoek blijkt dat emissie van die gewasresten die achterblijven op zowel bouw- als op grasland, voor circa 2  miljoen kg NH3-N bijdragen aan de nationale ammoniakemissie. Deze hoeveelheid is in dezelfde orde van grootte als de bijdrage van grazend vee. De emissie door gewasresten is van een dusdanige bijdrage dat het van belang is voor de inschatting van de landelijke emissie.

Meer informatie