Geleide bemesting en mobiele sensortechnologie

Geleide bemesting en mobiele sensortechnologie

Bij geleide bemesting wordt de nutriënten behoefte van het gewas gemeten en wordt het aanbod hierop afgestemd. Sensoren worden ontwikkeld voor het dynamisch monitoren van de gewastoestand en het adviseren en aansturen van plaats specifieke bemestingsapparatuur.

Het onderzoek naar geleide bemesting vult de behoefte van telers aan hulpmiddelen om de N bemesting te kunnen sturen en te controleren. Elektronische apparatuur en sensoren worden in eigen beheer samengesteld.