Spuittechniek gewasbescherming

Binnen het thema ‘Spuittechniek gewasbescherming’ wordt onderzoek gedaan naar toedieningstechnologie voor een duurzamere gewasbescherming.

Met nieuwe spuittechnieken kan bijgedragen worden aan verbeteringen op het gebied van milieu, waterkwaliteit, voedselzekerheid, menselijke gezondheid en arbeidsomstandigheden. De focus van het onderzoek ligt op een drietal onderwerpen: Drift gewasbeschermingsmiddelen, Driftreducerende technieken en Innovatieve spuittechnologie. Naast het uitvoeren van veldonderzoek wordt gebruik gemaakt van het driftmodel IDEFICS en twee onderzoeksfaciliteiten: de spuithal en lasertechniek voor het meten van het druppelgroottespectrum van spuitdoppen.