Drift gewasbeschermings- middelen

Drift is het verwaaien van spuitvloeistof tijdens de toediening van gewasbeschermingsmiddelen. Drift bij bespuitingen heeft nadelige gevolgen voor de kwaliteit van het oppervlaktewater, niet doelwit planten en arthropoden, bijen en leidt tot een groter risico op blootstelling van omwonenden. De driftproblematiek wordt benaderd door laboratoriumonderzoek, met veldonderzoek en modelmatig met het driftmodel IDEFICS.

Bij het onderzoek wordt ook gebruik gemaakt van faciliteiten: