Driftreducerende technieken en/of maatregelen

Voor het beleid, maar ook voor fabrikanten van machines en gewasbeschermingsmiddelen worden vraagstukken onderzocht over de effectiviteit van verschillende drift reducerende technieken (DRT). Voor spuitdopfabrikanten en teeltsectoren en (semi)overheid worden metingen gedaan voor de classificatie van driftreducerende technieken.

driftreducerende spuitdoppen dopclassificatie fruitteelt.jpg

Voor zowel de akkerbouw als de fruitteelt is een doppenclassificatiesysteem opgezet. Veldmetingen laten zien dat spuitdoppen op basis van de fractie fijne druppels in de spuitnevel  goed in driftreducerende groepen in te delen zijn. De spuitdoppen worden ingedeeld in de driftreductieklassen 50, 75, 90 of 95%. De indeling in driftreductieklassen wordt ook gebruikt voor andere driftreducerende technieken.