Innovatieve spuittechnologie

Met behulp van sensoren en gps wordt nieuwe spuittechnologie voor gewasafhankelijk spuiten en precisiebespuitingen ontwikkeld. Gewasafhankelijk spuiten is het plantspecifiek en bladmassa gestuurd spuiten. Precisiespuiten is alleen spuiten waar het doelobject is.

innovatieve spuitechniek gps sensoren .JPG

De nieuwe technologie wordt getest in opstellingen in geconditioneerde ruimten in eigen laboratoria en met veldonderzoek in de praktijk. Toepassingen van gewasafhankelijk spuiten zijn er in de fruitteelt, akkerbouw en vollegrondsgroenteteelt. Nieuwe spuittechnologie wordt ook toegepast in combinatie met autonome voertuigen waarbij automatische bespuitingen en veilige autonome voertuigen geïntegreerd worden.