Club van 100 - Leading in horticultural innovation

De Club van 100 is een samenwerking van toeleveranciers voor de glastuinbouw die samen met Wageningen University & Research (WUR) kennis ontwikkelt die door telers wereldwijd gebruikt kan worden en bijdraagt aan een duurzame glastuinbouwsector op een manier dat het voor de leden business kan creëren. We inspireren en creëren integrale oplossingen die bijdragen aan een duurzame teelt en toekomstbestendige bedrijfsvoering voor telers wereldwijd.

Impact maken met integrale innovatie

Samen met de leden van de Club van 100 ontwikkelen we kennis die de basis vormt voor nieuwe innovatieve productiesystemen voor de glastuinbouwsector. Hierbij streven we naar een gezonde, weerbare plant die optimaal groeit en bloeit. Onze kennis draagt bij aan een emissieloze, circulaire en autonome glastuinbouw.

De vraagstukken binnen deze thema’s zijn complex en vragen een integrale systeembenadering. Door de unieke samenwerking in de Club van 100 tussen de gehele toeleveringsketen en WUR, kunnen we vragen en oplossingen vanuit verschillende invalshoeken benaderen. Daarmee dragen we bij aan een duurzame sector die aantrekkelijk is om in te werken.

 • Club van 100 in het kort

  1. Innovatief netwerk bedrijven en onderzoek
  2. Onderzoeksresultaten alleen voor leden
  3. Regelmatig contact met onderzoekers
  4. Twee jaar lidmaatschap
  5. Bijdrage: helft zelf te besteden, helft fundamenteel onderzoek
  6. Netwerkbijeenkomsten
  7. PR-bord en vermelding website
 • Bedrijven aan het roer

  De onderwerpen voor de collectieve onderzoeksprojecten binnen de Club van 100 worden door de leden geïniti-eerd. Alle leden kunnen deelnemen in een begeleidingscommissie in een ac-tieve (lid stuurgroep) of minder actieve (agendalid) rol. De resultaten van alle collectieve projecten worden gedeeld op een sharepoint omgeving die alleen toegankelijk is voor leden.

 • Adviesraad

  De adviesraad adviseert en onder-steunt bij de keuze van projecten die uitgevoerd worden. Zij geeft advies over collectieve projecten en strategi-sche ontwikkeling en bewaakt de finan-ciën. De Adviesraad heeft op dit mo-ment 7 leden die de verschillende werkvelden van de leden vertegen-woordigen.