Inno20

Inno20

Inno20 staat voor een samenwerking van vooruitstrevende telers en glastuinbouwonderzoekers van Wageningen University & Research (WUR) die samen aan nieuwe verdienmodellen werken voor de glastuinbouw, met een focus op nieuwe gewassen voor in Nederlandse tuinbouwkassen.

Nieuwe verdienmodellen in de glastuinbouw

De onderzoekers van de Business Unit Glastuinbouw van WUR werken samen met innovatieve telers aan de ontwikkeling van nieuwe verdienmodellen met nieuwe hoogwaardige gewassen uit Nederlandse kassen. Daarbij vormt de productie van medicijnen uit planten de top van de 'waarde piramide'. Maar ook lager in de piramide kan waarde worden gecreëerd met bijvoorbeeld natuurlijke geur-, kleur- en smaakstoffen of met exotische gewassen waar gevraagd wordt naar jaarrond constante kwaliteit.

Op zoek naar meest veelbelovende gewassen

De mogelijkheid om met instelbare klimaatomstandigheden te sturen in de gehaltes van inhoudsstoffen, biedt de hightech glastuinbouw een unieke positie. Het optimaliseren van dergelijke nieuwe verdienmodellen begint met het zoeken naar de meest veelbelovende gewassen en de genotypes (rassen) die het beste presteren. Inzicht op de invloed van het kasklimaat op de gehaltes aan interessante inhoudsstoffen moet zorgen voor een optimale oogst.

Inno20: Nieuwe ketens, nieuwe samenwerking

Inno20 richt zich op het opzetten van nieuwe ketens waarbij de deelnemers samen met andere partijen nieuwe vormen van samenwerking aangaan. In de onderzoekkassen in Bleiswijk en op de bedrijven van de deelnemers worden al verschillende gewassen bestudeerd. Het gaat om onderzoek met een nog onzekere return on investment. Maar het is juist dit type onderzoek dat de basis legt voor de toekomst van de Nederlandse glastuinbouw. De telers die lid zijn van de Inno20 nemen daarom een behoorlijke verantwoordelijkheid op zich om nieuwe ontwikkelingen nieuwe gewassen voor de toekomst aan de gang te houden.

Hoe kan de glastuinbouw voorsprong houden?

In opdracht van Glastuinbouw Nederland heeft McKinsey in 2014 de Nederlandse glastuinbouw tegen het licht gehouden. Dat heeft een objectief beeld gegeven van waar de sector staat. Gekeken is naar de vruchtgroentegewassen tomaten, paprika, komkommer en aubergine, maar het zou ook voor sierteeltgewassen kunnen gelden. Het onderzoek liet zien dat producten uit Nederland weinig onderscheidend vermogen hebben ten opzichte van producten uit het buitenland. De glastuinbouw is een zogenaamde commodity markt geworden, waarbij kostprijs heel belangrijk is.

Gesteld mag worden dat de Nederlandse glastuinbouw voor goede jaren afhankelijk is van het slechte weer in het buitenland. De kans dat er in het buitenland slechte jaren zijn neemt alleen maar af. De vraag doet zich dan ook voor of en hoe we als ‘Glastuinbouw Nederland’ onze voorsprong kunnen vasthouden dan wel terugveroveren.

Marktgerichtheid en innovaties in de glastuinbouw

Naast een sector brede aanpak, waarin moet worden samengewerkt om prijsval te voorkomen, liggen oplossingen voor de langere termijn meer op het terrein van marktgerichtheid en innovaties. Om vooruit te komen zal de Nederlandse glastuinbouw zijn vakmanschap veel beter moeten benutten door te werken aan nieuwe verdienmodellen.

Inno20 kan daar een rol in spelen. Heeft u belangstelling om lid te worden? Neem contact op met: