Kasfaciliteiten Glastuinbouw & Bloembollen

De Businessunit Glastuinbouw & Bloembollen heeft op haar onderzoeklocatie in Bleiswijk ruim een hectare aan netto vierkante meters beschikbaar voor onderzoek. Deze faciliteit is verdeeld over meer dan 100 verschillende afdelingen.

Zo zijn er afdelingen van die kunnen worden gebruikt om interacties tussen planten virussen, insecten en schimmels te onderzoeken en afdelingen van waar gewassen kunnen worden blootgesteld aan een hoge schimmel- of insectendruk. Verder zijn er volledig geconditioneerde afdelingen om onder verschillende daglichtomstandigheden temperatuur trappen te kunnen maken. 40 afdelingen zijn ingericht voor gewasproeven aan groente-, bloemen en potplantenteelt. Deze afdelingen hebben naast een basisinrichting veelal een extra uitrusting zo is het mogelijk in een aantal afdelingen ruimte en/of substraat koeling toe te passen, met meerdere voedingsoplossingen te werken, CO2 trappen te maken of belichten tot een niveau van 500 µmol.

Het brede scala aan faciliteiten maakt het mogelijk om aan verschillende gewassen onderzoek te kunnen zo zijn er afdelingen die specifiek ingericht voor onderzoek aan:

  • Energiezuinige kas- en teeltconcepten en innovatieve technieken voor het besturen van het kasklimaat;
  • Strategieën en technieken voor duurzame gewasbescherming;
  • Het meten van emissies, nauwkeurig kunnen toedienen van voedingsstoffen;
  • Verbeteren van bodemweerbaarheid en het ontwikkelen van nieuwe teeltsystemen op water;
  • Nieuwe concepten en productiesystemen, sluiten van kringlopen en combinaties andere functie (voor dit doel beschikt de Businessunit bijv. een faciliteit om vis te telen);
  • Nieuwe, duurzame en vitale productiesystemen voor de bloembollenteelt;
  • Verschillende (dynamische) LED licht recepten;
  • Emissiearm te telen (manieren om CO2, gewasbeschermingsmiddelen en kunstmest tot nul te reduceren).
Bleiswijk 06-10-25 010.jpg

Onze kassen worden aangestuurd door een hybride klimaatbeheersingssysteem dit maakt het mogelijk dat extern aangeleverde setpoints kunnen worden overgenomen. Het biedt de mogelijkheid om onderzoek te kunnen doen naar autonoom telen en nieuwe regelalgoritmen voor klimaatsturing.

Om de vragen op gebied van de meest geschikte gewaskeuze, klimaat- en teeltstrategie in een Vertical Farm te kunnen beantwoorden, heeft de business unit Glastuinbouw een unieke Vertical Farming faciliteit gebouwd op zijn terrein in Bleiswijk. Deze Vertical Farm faciliteit bestaat uit vier teeltcellen, twee meerlaags cellen en twee cellen die geschikt zijn voor de teelt van hoogopgaande gewassen. Uniek aan deze faciliteit is dat in alle cellen luchtdicht geteeld kan worden, zodat de CO2 opname door het gewas in situ gemeten kan worden. Daarmee kan het klimaat momentaan op de behoeftes van het gewas ingesteld worden.

0058_20200617W-00061 kopie.jpg

Daarnaast beschikken we over onder meer naoogstfaciliteiten, klimaat- en koelcellen en een kweekkastruimte.

Verder heeft de  business unit een aantal laboratoria, bijvoorbeeld voor onderzoek aan bloembollen, phytopathlogie/virologie, entomologie, nematologie, grond en gewassen, maar ook een Meet lab, speciaal voor Smaak onderzoek.

Het proefbedrijf van de Businessunit Glastuinbouw is ISO 9001-2015 geaccrediteerd. Daarnaast beschikken we over verschillende ontheffingen. Zo mogen wij onderzoek doen aan Quarantaine organismen, toelatingsonderzoek (werken met nog niet toegelaten middelen), GGO onderzoek (inperkingsniveau ML I en II, PL I, Ml I, PK I en II,  PKM I en II) en opium houdende gewassen.

Kassen

De kas is van het model Venlo-bouw: deze constructie is de meest gebruikte in de Nederlandse glastuinbouw. De traliebreedte is 9,60 meter, de vakmaat 5,00 meter, de kolomhoogte 5.50 meter en de gemiddelde goothoogte 5,70 meter. (Kassen voor het project Kas als Energiebron hebben afwijkende maten.)

Nagenoeg alle kassen hebben tweezijdige luchtramen en assimilatielicht. Horizontale - en verticale lichtuitstoot wordt beperkt door het toepassen van schermen. Bij gewassen die gevoelig zijn voor daglengte kan worden verduisterd.

Naast kassen die beschikken over alle faciliteiten die ook te vinden zijn op praktijkbedrijven te vinden zijn hebben wij ook : naoogstfaciliteiten (voor onder transportsimulatie), klimaat- en koelcellen (met een bereik van +2°C tot +35°C) en een werkplaats.

Klimaatbeheersing

De gehele kas is voorzien van een hybride klimaatbeheersingssysteem. Extern aangeleverde setpoints kunnen worden overgenomen. Een regelcomputer stuurt de installatie per afdeling aan. Bij 40 afdelingen en de afdelingen die voor het project Kas als Energiebron kunnen naast warmte ook koude krijgen. De meeste kasafdelingen zijn uitgerust met twee afzonderlijk te regelen verwarmingsnetten. Doordat de ramen van de gewasbeschermingskassen voorzien zijn van insectengaas kan dit in- en uitvlieg van insecten veel mogelijk worden voorkomen.

Teeltsturing

Elke kasafdeling heeft minimaal één eigen voorraadbak voor een voedingsoplossing; dit wordt aangestuurd door de voedingscomputer. In alle afdelingen kunnen drainmetingen worden uitgevoerd, is CO2-dosering mogelijk en kan de EC verlaagd worden. Verder zijn alle afdelingen uitgerust met een tappunt voor gietwater. Regelacties worden opgeslagen in een centrale database.

Onderzoeksruimten

De business unit heeft een aantal laboratoria, bijvoorbeeld voor onderzoek naar bloembollen, phytopathlogie/virologie, entomologie, nematologie, grond en gewassen, maar ook een Meet lab, speciaal voor smaakonderzoek. In deze labs worden onder andere verschillende organismen gekweekt en beoordeeld. Daarnaast is er een microscopiekamer en een ruimte waar destructieve waarnemingen aan planten kunnen worden gedaan. Deze ruimten zijn gelegen in het bedrijfsgebouw en geïntegreerd in het kascomplex, het Smaak lab, DNA lab en het Entomologie lab bevinden zich in het kantoorpand. Ook zijn er twee klimaatcellen voor naoogstonderzoek, een houdbaarheidsruimte, een apparatenruimte (met instellingen om bijvoorbeeld insecten of nematoden te tellen), droogovens en vriezers.

De sensorische ruimte (Meet lab) is ingericht om smaakmodellen te ontwikkelen en te testen. Verder zijn er nog 5 proefruimtes aanwezig. Het Smaak lab is uitgerust met diverse specifieke meetopstellingen en koelcellen om het aangevoerde product te kunnen bewaren. Bovendien is er processingapparatuur om zo nodig producten te bereiden.