Meten energiebesparing: warmtestraling, luchtdoorlatendheid, vochtdoorlatendheid

Meten Energiebesparing: warmtestraling, luchtdoorlatendheid, vochtdoorlatendheid

De energiebesparing van een materiaal wordt bepaald door de materiaaleigenschappen zelf en door het gebruik van de tuinder. De belangrijkste materiaaleigenschappen zijn de doorlatendheid van warmtestraling en de emissie.

Daarnaast is bij open materialen, zoals schermdoeken en netten, ook de lucht- en vochtdoorlatendheid belangrijk. Daarom ontwikkelen we speciale meetapparatuur.

Emissiemeter

In hoeverre een materiaal energie bespaart, hangt o.a. af van de transmissie, reflectie en absorptie van warmtestraling (thermisch infrarode straling TIR) af. De absorptie van warmtestraling wordt ook emissie genoemd. Deze meten we met twee apparaten: de Perkin Elmer Frontier FT-IR en de Emissiemeter.

De Emissiemeter bestaat uit twee stralende halve bollen die op verschillende temperaturen worden gehouden, de ene helft op kamertemperatuur en de andere wordt verwarmd. Beide halve bollen hebben een ingebouwde infraroodsensor. Het te testen materiaal wordt voor een korte tijd tussen twee halve bollen gelegd. Uit het verschil van de meetwaarden van de twee ingebouwde sensoren wordt de emissiefactor bepaald. Gelijktijdig kan hiermee ook de transmissie en reflectie van warmtestraling worden bepaald.

Door het grote meetoppervlak is de Emissiemeter ook geschikt voor het meten van schermdoeken.

Perkin Elmer Frontier FT-IRTM

Perkin Elmer Frontier FT-IRTM (Perkin Elmer Inc.) is commerciële meetapparatuur en samen met een External Integrating Sphere (Pike Technologies) geschikt voor de meting van de absolute en relatieve reflectie van warmtestraling (thermisch infrarode straling TIR). Dit wordt gedaan per golflengte waarin reflectie plaatsvindt. Gelijktijdig kan hiermee ook de transmissie en emissie van warmtestraling worden bepaald. Het apparaat is o.a. geschikt voor het meten van lage emissie coatings (low-e) op glas.

Perkin Elmer Frontier FT-IR

De interne optiek van de External Integrating Sphere focust de externe bundel van de spectrometer in een 4-inch vergulde integrerende bol. Een vergulde spiegel wordt handmatig via een flipperhefboom op de externe behuizing van het accessoire bewogen om tussen de monster- en referentieposities te switchen. In de monsterpositie is invallend licht onder een hoek van 8°. Deze gedetailleerde spectrale meting is zeer geschikt voor R&D doeleinden.

Air permeability device

Voor het bepalen van de energiebesparing van schermen speelt naast doorlatendheid, reflectie en emissie van warmtestraling ook de luchtdoorgang een belangrijke rol. De Air permeability device bepaalt de convectieve warmteflux en is de grootste bijdragende factor in latent warmtetransport e.a. vochttransport.

Dit apparaat meet de luchtdoorlatendheid van schermdoeken, netten en andere luchtdoorlatende materialen. In een kas heersen vaak zeer lage luchtsnelheden. Daarom was het nodig vanaf nul een geschikt apparaat te ontwikkelen, inclusief bijbehorende software.

De device meet het luchtdrukverschil (in Pascal) tussen twee zijden van het doek. Het resultaat kan gebruikt worden in bijvoorbeeld energiebesparingsmodellen of bij de R&D van innovaties.

Wet screen device

Doormeten van schermdoeken is sterk in ontwikkeling en daarom ontwikkelt het Lightlab steeds nieuwe apparaten, bijvoorbeeld voor het bepalen van de luchtdoorlatendheid en de emissie van natte schermen.