Azië

Bedekte tuinbouw in Azië heeft een hoge vlucht genomen. Vooral in China en India, maar ook in Maleisië, Indonesië en Vietnam, dwingt de bevolkingsgroei tot een hogere productie van groenten. In Japan richt het beleid zich op een daling van de import en een hogere mate van zelfvoorzienendheid. Azië kent een brede diversiteit aan klimaten, soms zelfs binnen één land, zoals in China. Deze uiteenlopende weersomstandigheden vragen om compleet verschillende productiesystemen via bedekte tuinbouw. De business unit Glastuinbouw is betrokken bij tal van initiatieven; van grote ontwikkelingsprojecten van agro-productieparken, verbetering van bestaande kassen, kweeksystemen en -praktijken, training en capaciteitsopbouw tot het ontwerpen van aangepaste kassen voor tropische en aride omstandigheden.

- Helaas, uw cookie-instellingen zijn zodanig dat de Video niet getoond kan worden - pas uw permissie voor cookies aan