Europa

Tuinbouw levert met een duurzame voedselproductie, een groenere omgeving en een gezondere bevolking een belangrijke positieve bijdrage aan de moderne Europese maatschappij in steden en op het platteland. In 2009 bedroeg de totale productiewaarde van tuinbouwgewassen in de EU ruim $100 miljard.

De focus van onderzoek en ontwikkeling richt zich op duurzame en economisch haalbare productietechnieken om klanten zo veilige, betrouwbare en hoogwaardige producten te kunnen leveren. Wageningen UR Glastuinbouw heeft drie prioriteitsgebieden voor onderzoek op Europees en nationaal niveau:

  1. Maximalisering van de productkwaliteit,
  2. Verbetering van geïntegreerde systemen met minimale input en afval,
  3. Ondersteuning van een innovatieve aanpak van productie en het gebruik van tuinbouwproducten.

Binnen dit gebied vinden zowel (vertrouwelijke) Business to Business-projecten voor Europese bedrijven als publieke en private partnerschapsprojecten met Europese financiële ondersteuning plaats.

EU

België

Groot-Brittannië

  • Nieuws: Leo Marcelis en anderen bij BBC TV World Horizons - 31 okt 2015

Noorwegen

  • Nieuws: Business unit Glastuinbouw partner in ambitieus project in Noorwegen - 22 sep 2016

Turkije