Kwaliteit & Productie

De financiële opbrengst van een teelt, hangt voor een belangrijk deel af van de kwaliteit en kwantiteit van het geleverde product en de juiste timing. Optimale teeltsturing zorgt ervoor dat goede kwaliteit op het juiste moment geleverd kan worden. Wageningen University & Research maakt plantenfysiologische kennis toepasbaar voor de tuinbouw en ontwikkelt gewasgroeimodellen en plantmonitoring voor preciese sturing van de teelt en we ontwikkelen fenotyperingsmethodieken voor een efficiëntere veredeling van nieuwe rassen.

Onze gewasdeskundigen zijn echte glastuinbouwspecialisten met een brede kennis over teelt én onderzoek. Zij ondersteunen ondernemers in glastuinbouw met advies, bijvoorbeeld bij het optimaal benutten van innovatieve teeltsturingstechnieken. Op die manier ondersteunen zij zowel de duurzaamheid als de concurrentiepositie van de bedrijven.

Gewasfysiologie en teelt

Om groei, ontwikkeling, productie en kwaliteit van een gewas te kunnen sturen, is een gedegen kennis van de fysiologie van plant en product van essentieel belang. Voorbeelden van fysiologische processen die onderzocht worden zijn celdeling en -strekking van vruchten, bloemvorming, bloem en vruchtabortie, vertakking, verdamping, fotosynthese en ademhaling, assimilatenverdeling, wortelgroei, opname van nutriënten en water, etc.

Onze gewasfysiologen werken nauw samen met gewasdeskundigen, die alle in en outs van de teelt van een gewas kennen en exact weten wat er in de praktijk leeft. Gezamenlijk werken zij aan innovatieve teeltsturingstechnieken om de concurrentiepositie van de telers en de duurzaamheid van de teelt te verbeteren. Afhankelijk van de vraagstelling van het onderzoek, wordt hierbij gebruik gemaakt van moderne onderzoekskassen of klimaatkamers of wordt het onderzoek op praktijkbedrijven uitgevoerd.

Gewasmodellering

De business unit Glastuinbouw heeft betrouwbare groeimodellen ontwikkeld voor een groot aantal tuinbouwgewassen (groenten, snijbloemen en potplanten). Op basis van klimaat- en teeltgegevens kunnen deze modellen continu een inschatting geven van bijvoorbeeld de groei en ontwikkeling van de verschillende plantendelen, de fotosynthese en verdamping en opname van water en nutriënten.

We hebben inmiddels ook modellen die de ruimtelijke structuur van gewasopbouw in drie dimensies kunnen simuleren evenals de verdeling van licht binnen het gewas. Onze modellen worden gebruikt voor oogstvoorspelling en planning, informatie, advies en beslissingsondersteunende systemen, doorrekenen van scenario’s om energie te besparen of de teelt te verbeteren. Ook worden modellen gebruikt voor fenotyperingsonderzoek of voor plantmonitoring in combinatie met sensoren of plantregistraties. Een aantal modellen kunnen telers op hun eigen computer installeren of via een webservice gebruiken.

Fenotypering

In het veredelingsproces om nieuwe rassen te ontwikkelen worden grote aantallen planten beoordeeld om de beste planten te kunnen selecteren. Het snel, objectief en geautomatiseerd meten van planteigenschappen bespaart tijd en geld. De business unit Glastuinbouw kan hieraan een belangrijke bijdrage leveren door de inzet van moderne kassen en klimaatkamers, fysiologische kennis, geautomatiseerde metingen en analyse van de gegevens met modellen.

Om een plant goed te fenotyperen, moet duidelijk zijn wat de relevante eigenschappen zijn en waardoor deze bepaald worden. Met onze kennis van groei en ontwikkeling van (tuinbouw)gewassen kunnen wij een bijdrage leveren aan het opzetten van experimenten, vaststellen van de klimaatomstandigheden ('milieus') en het interpreteren van de meetwaardes. Wij hebben een geautomatiseerd systeem met meerdere kleurencamera’s en een belichtingsunit om plantlengte, bladoppervlakte, aantal bloemen en bloemkleur te meten. Daarnaast zijn fluorescentie- en fotosynthesemetingen beschikbaar voor monitoring in de kas of in een klimaatkamer. We maken gebruik van statistische modellen en gewasgroeimodellen om de groei en productie van een genotype onder verschillende omstandigheden te voorspellen. Dit kan kostbare tijd en (kas)ruimte besparen.

Smaakonderzoek groenten en fruit

De business unit Glastuinbouw onderzoekt de smaak van groenten en fruit in opdracht van alle schakels in de keten. Bij dat contractresearch maken we gebruik van panels van consumenten, panels van gespecialiseerde proevers en metingen in het laboratorium. Wij zien smaak als een carrier voor gezondheid. Onze kennis kan u helpen om uw producten beter te vermarkten.
» Ga naar het Smaakonderzoek

Productkwaliteit

Een betere kwaliteit leveren dan anderen is een kans om onderscheidend te zijn in de markt. De kwaliteit van groenten, fruit, snijbloemen en potplanten is belangrijk voor de tevredenheid en daarmee herhalingsaankopen van de klant. Kwaliteit is een breed begrip, en de kennis van de business unit Glastuinbouw kan u helpen om de kwaliteit van uw producten te monitoren en te blijven verbeteren.

Siergewassen

De business unit Glastuinbouw doet zowel onderzoek naar de uiterlijke als de inwendige kwaliteit van siergewassen (snijbloemen en potplanten). Zo testen wij het effect van ras, teeltmethode, transportomstandigheden, voorbehandelings- en consumentenmiddelen op de houdbaarheid en het vaasleven. Hiervoor beschikken we ook over volgens internationale standaarden volledig geconditioneerde uitbloeifaciliteiten.

Lees meer:

Groenten en Fruit

Bij groenten en fruit wordt naast houdbaarheidsonderzoek, ook smaakonderzoek uitgevoerd. Een nieuwe ontwikkeling is het beïnvloeden van het gehalte aan inhoudsstoffen tijdens de teelt. Zo hebben we ontdekt dat met een lichtbehandeling het vitamine-C-gehalte in tomaat te verdubbelen is. Dit principe van verhoging van inhoudsstoffen door teeltmethode biedt kansen voor meerwaarde creatie in de tuinbouw. Zo kan onze kennis u helpen om uw producten beter te vermarkten.

Biologische glastuinbouw

De business unit Glastuinbouw werkt met ondernemers in de biologische glastuinbouw aan duurzame teelt en bedrijfsconcepten, energiebesparing en duurzame plantenvoeding, bodemweerbaarheid, ziekte en plaagbeheersing en plantweerbaarheid. Veel van het onderzoek dat gedaan wordt voor de gangbare glastuinbouw is ook van toepassing op de biologische glastuinbouw.

De business unit Glastuinbouw heeft door zijn lidmaatschap van de internationale organisatie voor onderzoek voor de biologische land- en tuinbouw (ISOFAR) en als trekker van het Europese COST-project Biogreenhouse (www.biogreenhouse.org; COST FA1105) stevig verankerd in het internationale kennisnetwerk.

Diensten en producten

Meer diensten en producten