Smaakonderzoek

De experts van de business unit Glastuinbouw onderzoeken de smaak van groenten en fruit voor alle schakels in de keten. Dit contractresearch voeren we uit met een consumentenpanel, sensorische panels en metingen in het laboratorium.

Het Smaakteam heeft diverse praktische tools ontwikkeld om de smaak van groenten en fruit snel en objectief te kunnen vaststellen. Wij zien smaak ook als een drager voor gezondheid.

Wij zijn een onafhankelijk kennisinstituut dat voor alle schakels in de keten werkt. Wij werken in vertrouwelijke projecten, één op één met het tuinbouwbedrijfsleven, maar ook in coalities van partijen, om smaak meetbaar te maken en waar nodig actie te ondernemen om de smaak te optimaliseren. Met onze rapporten kunt u evidence based vermarkten. Zo kunnen wij u helpen om waarde toe te voegen aan uw producten.