Nieuwe verdienmodellen

De business unit Glastuinbouw verkent nieuwe verdienmodellen, zoals nieuwe bedekte teelten en hoogwaardige gewassen of inhoudsstoffen uit bedekte teelten. We werken aan de productie van medicijnen uit planten maar ook aan natuurlijke geur-, kleur- en smaakstoffen.

Nieuwe teelten en nieuwe gewassen

Kas als Apotheek is een programma van Wageningen University & Research, BU Glastuinbouw. In de onderliggende publiek-private deelprojecten werken telers, onderzoekers en afnemers samen aan de ontwikkeling van nieuwe businessmodellen en nieuwe gewassen. Deze aanpak werkt. We zien dat de successen van projecten aanleiding geven tot het genereren van weer nieuwe consortia. Onze innovaties lokken dus weer andere innovaties uit.

Food Ingredients

De focus van het project lag in eerste instantie op het ontwikkelen van nieuwe verdienmodellen rond inhoudsstoffen (food ingredients). Er is op Europees niveau grote behoefte aan kwalitatief goede inhoudsstoffen, omdat de vraag vanuit China sterk toeneemt, maar ook omdat de Europese consument steeds hogere eisen aan de producten stelt. Nu we de teelt en vermarkting van vanille goed onder de knie lijken te hebben en het consortium van telers zelf aan de slag kan, kunnen we de experimenten gaan verbreden naar andere nieuwe gewassen zoals zwarte peper, maar bijvoorbeeld ook exotische vruchten. Werkenderwijs krijgen we steeds meer teelten onder de knie.

Afzet en doorontwikkeling

We zien dat onze consortiumpartners hun rol proactief oppakken: ze benaderen zelf potentiële afnemers voor de nieuwe producten. Tijdens het project wordt dus de afzet door onze businesspartners georganiseerd. We zijn momenteel aan het nadenken over een verbreding van Kas als Apotheek naar andere producten. Kom gerust eens naar onze nieuwe gewassen kijken in Bleiswijk. Niet alles is openbaar, maar er valt een hoop inspiratie te halen!

kasalsapotheek_visual WUR GTB - toekomstbeeld 01_100.jpg