Geavanceerde systemen & Robotica

Mobiele teeltsystemen en revolutionaire kasontwerpen zijn voorbeelden van nieuwe concepten en integrale ontwerpen voor nieuwe productiesystemen, ontwikkeld door de business unit Glastuinbouw. Hierbij denken we verder dan het individuele tuinbouwbedrijf. Clustering van bedrijven, sluiten van kringlopen, combinaties met andere functies zoals algenteelt en inpassing in de stedelijke omgeving kunnen tot duurzame vernieuwingen leiden.

Arbeidsbesparing en -efficiëntie zijn belangrijk voor tuinbouwondernemers. Met onze computermodellen berekenen wij de arbeidsprocessen en logistieke systemen in een kas. Wij ontwikkelen innovatieve sensoren en werken aan intelligente beeldverwerkingsalgoritmes voor het sorteren van producten, de detectie van gewas- of productkwaliteit en ziektes en plagen. Samen met internationale partners werken wij aan agrorobots voor het oogsten en verpakken van tuinbouwproducten.

Computer vision en robotica

Computer vision en industriële productietechnieken bieden de glastuinbouw nieuwe mogelijkheden om met een minimale input aan arbeid, maximaal te presteren in kwaliteit én kwantiteit. Met moderne camerasystemen is het mogelijk om robots aan te sturen, producten te sorteren, de kwaliteit te beoordelen en ziektes en plagen te detecteren.

Onderzoek in het thema computer vision en robotica is gericht op het ontwikkelen van nieuwe en de optimalisatie van bestaande robotica- en mechatronica oplossingen. Samen met industriële en internationale partners werken wij aan agrorobots voor het oogsten, handelen en verpakken van tuinbouwproducten. Computer vision systemen en intelligente beeldanalyse algoritmes spelen hier veelal een centrale rol. Met onze computermodellen berekenen wij de arbeidsprocessen in een kas en leveren zo kwantitatieve informatie voor een verbetering van processen.

Ook voor het menselijke oog niet zichtbare kenmerken kunnen met moderne technologieën zichtbaar worden gemaakt. Zo kan hierdoor het fotosyntheseproces van planten inzichtelijk worden gemaakt, de rijpheid van vruchten worden bepaald, stress in planten worden waargenomen en kunnen plagen op non-destructieve wijze worden opgespoord. Ook helpen deze technieken veredelaars om te fenotyperen, plantwaarnemingen kunnen automatisch en objectief plaatsvinden.

Sensoren en sensornetwerken

In de glastuinbouw wordt veel data verzameld, sensoren en ICT hebben al lang ingang gevonden in een modern productiebedrijf. Meten is weten, maar weten wat je meet is minder eenvoudig dan het lijkt. Betrouwbare meettechniek, sensoren en sensornetwerken zijn naast gecompliceerde regel- en besturingsregels een belangrijke schakel in de kunst van het besturen van kasklimaat, water- en nutriëntengift en arbeidsprocessen.

Bij het nemen van beslissingen is het cruciaal om de meetdata goed te interpreteren. De business unit Glastuinbouw heeft een breed scala aan sensoren, meetmethodieken die in de praktijk zijn getest. Daarmee kan de vertaalslag van meting naar bruikbare informatie voor een tuinder worden gemaakt.

Samenwerking met toeleveranciers van klimaatcomputers en met adviesdiensten voorziet de tuinder van de nieuwste meetinstrumenten, besturingssoftware en on-line adviessystemen.

Integrale teeltsystemen

Innovatieve teeltsystemen verhogen rendement en duurzaamheid van een glastuinbouwbedrijf. Het onderzoek is gericht op het ontwikkelen van nieuwe teeltconcepten en integrale ontwerpen voor nieuwe productiesystemen.

Voorbeelden hiervan zijn emissievrije teeltsystemen, teelten los van de grond, substraatloze teeltsystemen of mobiele geautomatiseerde teeltsystemen. Ook combinaties van glastuinbouwproductie met andere functies zoals algenteelt worden onderzocht.

Integrale kasconcepten

De business unit Glastuinbouw ontwikkelt nieuwe integrale kassystemen voor verschillende klimaatzones op de wereld. Het is hierbij noodzakelijk om de kasontwerpen aan te passen aan de lokale socio-economische randvoorwaarden. Onze experts werken hierbij samen met toeleveranciers en internationale overheden.

Naast ervaring helpen computermodellen helpen om de juiste kasconcepten te kiezen. Daarnaast wordt gezocht naar nieuwe combinaties van kassen met andere functie zoals waterberging of elektriciteitsproductie, revolutionaire kasontwerpen zijn het resultaat. Bij de ontwikkeling van nieuwe concepten denken we verder dan het individuele tuinbouwbedrijf. Clustering van bedrijven op gebiedsniveau, sluiten van kringlopen en inpassing in de stedelijke omgeving kunnen tot duurzame vernieuwingen leiden.

Ondernemerschap en innovatie

Ondernemers in de glastuinbouw zijn altijd uit op toepasbare innovaties. De business unit Glastuinbouw werkt niet alleen aan de ontwikkeling van innovaties, wij zorgen er ook voor dat innovaties bekendheid krijgen en ondernemers te weten komen wat de perspectieven van de innovaties zijn en hoe ze het beste kunnen worden toegepast. Bij veel projecten wordt samengewerkt met het LEI.

Circulaire Glastuinbouw

De glastuinbouw is een belangrijke speler in de efficiënte en veilige productie van groenten, bloemen en planten. De productiesystemen worden gekenmerkt door een hoge mate van efficiëntie in water- en stofstromengebruik, maar de energiebehoefte is groot en de huidige systemen zijn in principe lineair, niet circulair. Circulaire Glastuinbouw wordt gekenmerkt door Efficiënte productie, ze kent alleen Schone ingaande en uitgaande stromen en is verbonden met andere productiesystemen. Ons onderzoek richt zich op het herontwerp van de zulke duurzame productiesystemen, inclusief nieuwe verdienmodellen.

Diensten en producten

Meer diensten en producten