Beoordelen smaak en uiterlijk

Smaakpanels groenten en fruit

Gezonde en lekkere groente en fruit doet eten! De experts van de business unit Glastuinbouw van Wageningen University & Research onderzoeken de smaak van groenten en fruit met een consumentenpanel, getrainde sensorische panels en met metingen in het laboratorium.

Het onderzoek naar de smaak van groenten en fruit wordt uitgevoerd voor alle schakels in de keten. Wij zien smaak als een drager voor gezondheid. Onze combinatie van expertises zoals sensorische kennis en productkennis van groenten en fruit kan u helpen om uw producten beter te vermarkten.

Consumentenpanel

wortels-shutterstock_455450923.jpg

Het bepalen van het smaakniveau van groenten en fruit gebeurt door een consumentenpanel (hedonisch panel). Dit panel, dat bestaat uit de kopers van de producten, bepaalt welke producten het lekkerst smaken. Door het inzetten van dit panel kunnen onze klanten snel te weten komen welke producten door de consument het beste op smaak worden gewaardeerd. Ons consumentenpanel bestaat uit ongeveer 400 vrouwen en mannen.

Verschillende groente en fruit proeven

Het consumentenpanel heeft de afgelopen jaren smaakproeven uitgevoerd met diverse producten zoals tomaat, paprika, komkommer, meloen, aardbei, framboos, peen, spruitkool, aubergine, peer, asperge, spitskool, pompoen, rode biet, boerenkool, hete peper en zeekraal. Indien gewenst kunnen de producten gegaard worden in onze stoomovens.

Van basis tot maatwerk

De producten worden door het consumentenpanel standaard beoordeeld op aangenaamheid (liking). De aangenaamheid wordt op een schaal van 0 – 100 uitgedrukt. Naast de bepaling van de aangenaamheid zijn nog andere vraagstellingen mogelijk. Zo kan de voorkeur tussen producten bepaald worden d.m.v. preference testing en kunnen Just-About-Right schalen gebruikt worden. Just-About-Right schalen worden gebruikt om de optimale aanwezigheid van attributen in een product te bepalen. Afhankelijk van de onderzoeksvraag wordt de beste methode bepaald.

Wetenschappelijk verantwoorde methode

Alle monsters worden op een wetenschappelijk verantwoorde manier aan de panelleden aangeboden, zodat zij de producten in een gerandomiseerde volgorde gepresenteerd krijgen. Afhankelijk van de onderzoeksvraag worden minimaal 50 tot 100 of meer panelleden ingezet. De sensorische testruimte is ingericht met aparte smaakcabines, zodat panelleden zich volledig kunnen concentreren op de smaak van de producten. Naast deze Central Location Test (CLT) behoren ook testen bij de panelleden thuis tot de mogelijkheden (IHUT).

Getrainde sensorische panels groenten en fruit

Consumentenpanel-1000.jpg

Onze getrainde sensorische panels kunnen de verschillende aspecten van smaak goed in kaart brengen. De getrainde panelleden geven hierbij aan in welke smaakaspecten de producten verschillen. Getrainde sensorische panels worden gebruikt om de voorkeuren van consumenten beter te begrijpen.

Smaakprofielen van producten

Voor consumenten kan het moeilijk zijn om nauwkeurig te beschrijven wat er precies lekker of juist niet lekker is aan een product. Niet iedereen is in staat om in detail te benoemen wat hij of zij proeft. Onze getrainde sensorische panels bestaan uit mensen die goed kunnen proeven en getraind zijn om verschillende smaakaspecten in producten te benoemen, denk hierbij aan zoetheid, stevigheid maar ook groen aroma of gronderig aroma. Het in detail bespreken van de smaakervaringen bij een bepaalde productgroep levert een lijst van smaakattributen (descriptoren) op. De mate waarin elk attribuut in een te testen product aanwezig is wordt uitgedrukt op een schaal van 0-100 en verwerkt tot een smaakprofiel.

Smaakaspecten die voorkeur bepalen

Door de training kan een getraind sensorisch panel nauwkeurige waarnemingen verrichten aan essentiële producteigenschappen die de smaak van producten bepalen. Door het ontwikkelde gemeenschappelijke vocabulaire is zo’n panel een waardevol onderzoeksinstrument. Het sensorische panel kan de eigenschappen vaststellen waar consumenten onbewust hun voorkeur op baseren, iets wat zelfs met de modernste meetapparatuur haast onmogelijk is.

Optimalisatie producten

In het onderzoek gaat het ons meestal niet om het beschrijven van de veelheid aan attributen. Wij kunnen voor u de belangrijkste attributen vaststellen, namelijk die waar consumenten hun voorkeur op baseren. Ons onderzoek met het consumentenpanel (Welke is het lekkerst?), getrainde sensorische panels (Hoe scoren de producten op diverse smaakaspecten?) en de combinatie van die twee (Welke attributen bepalen de smaak?) kan aangeven hoe u de smaak van uw producten verder kunt optimaliseren, of waarin uw product verschilt van dat van een concurrent.