Nieuwe markten en innovaties

Nieuwe markten en innovaties

De experts van de business unit Glastuinbouw van Wageningen University & Research onderzoeken de smaak van groenten en fruit in opdracht van alle schakels in de keten. Wij zien smaak als een drager voor gezondheid. Onze kennis kan u helpen om uw producten beter te vermarkten.

Met behulp van nieuwe kennis ontwikkelen wij tools die bedrijven kunnen gebruiken voor de verdere ontwikkeling en vermarkting van beter smakende en gezondere producten. Onze kennis en ervaring kan u helpen om bij producten de gehaltes gezonde inhoudsstoffen te verhogen en te borgen. Hiermee kunnen onderscheidende producten ontwikkeld worden.

Consumptie verhogen groenten en fruit

kind_boodschappen_tomaten-shutterstock_298593938.jpg

Smakelijke producten met meerwaarde

Smaak staat centraal in het project “Smakelijke Vermarkting”, waarin kennis is verzameld voor een consument-georiënteerde productontwikkeling van groenten en fruit. Het doel hiervan is de consumptie van gezonde groenten en fruit te verhogen. In een consortium met zeventien bedrijven zijn tools ontwikkeld om smakelijke en rijkere producten met een duidelijke meerwaarde in de markt te kunnen zetten. In samenwerking met Wageningen Economic Research zijn verschillende doelgroepen van consumenten in kaart gebracht.

Dit project is een publiek-private samenwerking (PPS) in het kader van het Topsectorenbeleid binnen Teelt en Uitgangsmaterialen (T&U) en is ondersteund door het ministerie van LNV. Het project is eind 2016 afgerond.

Resultaten uit het onderzoek

De uitkomsten van het project zijn gepresenteerd tijdens de bijeenkomst ‘Wensen van Consumenten in Beeld’, op 18 januari 2018 in Bleiswijk. Daarnaast zijn er factsheets gepubliceerd waarin de uitkomsten overzichtelijk zijn weergegeven.

Presentaties resultaten

Factsheets

Gezonde inhoudsstoffen

Foto: Modelsysteem om het vitamine C-gehalte in tomaat tijdens de teelt te verhogen.
Foto: Modelsysteem om het vitamine C-gehalte in tomaat tijdens de teelt te verhogen.

Consumenten willen meer betalen voor gezondere producten

In de marketing van verwerkte producten wordt er volop gebruik wordt gemaakt van kreten als "rijk aan vitamine", en "bron van antioxidanten". Uit onderzoek blijkt dat tweederde van de consumenten bereid is om iets meer te betalen voor gezondere producten. Hier liggen dus ook kansen voor meerwaardecreatie bij verse groenten en fruit, die deze inhoudsstoffen van nature bevatten. De kennis en ervaring van de experts van de business unit Glastuinbouw kan u helpen om bij deze producten de gehaltes gezonde inhoudsstoffen te verhogen en te borgen.

Zijn gehaltes inhoudsstoffen te sturen?

De experts van de business unit Glastuinbouw van Wageningen University & Research onderzoeken samen met het bedrijfsleven hoe gehaltes gezonde inhoudsstoffen in de teelt te sturen zijn. Want behalve door een keuze van het beste genotype is ook met teeltmethoden veel te bereiken. Wij hebben aangetoond dat door het belichten van tomaten met LEDs het vitamine C-gehalte kan worden verdubbeld. Ook in aardbei blijkt het mogelijk om het vitamine C-gehalte en de smaak te verhogen door gebruik te maken van extra LED-belichting.

Metingen en bepalingen in onze laboratoria

Wij kunnen voor u diverse relevante metingen aan uw producten uitvoeren, zoals refractie (Brix-waarde), gehalte titreerbaar zuur, vitamine C-gehalte en de ORAC-waarde (een maat voor de totale hoeveelheid antioxidanten). Andere bepalingen zijn ook mogelijk, al dan niet in samenwerking met onze gespecialiseerde laboratoria in Wageningen. Zo kunnen wij u helpen om uw producten toegevoegde waarde te geven.

Nieuw concept: Paprika – People, Planet, Profit

concepten-1000x667.jpg

In een pilot is geprobeerd een onderscheidende paprika te ontwikkelen die hoog scoort op People, Planet en Profit. Het ministerie van LNV, drie veredelingsbedrijven, een teler, een handelaar en vijf groentespeciaalzaken waren betrokken.

Samenwerken voor een onderscheidend product

Drie disciplines (smaak, teelt en marketing) werkten in dit onderzoek samen. Samen met de deelnemende bedrijven zijn twaalf onderscheidende rassen geselecteerd. Met ons consumentenpanel is de smaak en het uiterlijk onderzocht. Tevens zijn met focusgroepen verschillende associaties verzameld en zijn de mogelijkheden voor het gebruik van de vruchten geïnventariseerd. Ook zijn de weerbaarheid tegen bladluis, het gehalte aan vitamine C en de hoeveelheid antioxidanten onderzocht. Drie concepten werden doorontwikkeld. Bij groentespeciaalzaken zijn winkelvloer experimenten uitgevoerd om te onderzoeken op welke manier de vruchten het beste kunnen worden aangeboden binnen een volledig concept. De resultaten van deze proef zijn gedeeld met een groep geïnteresseerde paprikatelers.