Club van 100: samenwerken aan innovatie

De Club van 100 werkt aan nieuwe productiesystemen en technieken waarmee een gezond en weerbaar gewas geteeld kan worden. Daarmee draagt de Club van 100 – dat bestaat uit een groot aantal vooraanstaande bedrijven - bij aan een emissieloze, circulaire en autonome glastuinbouw. Jacqueline van Oosten (Club van 100): “Samenwerking tussen kennisinstelling en bedrijfsleven zorgt ervoor dat je elkaar kunt versterken op het gebied van praktijkgerichte kennis. Daar wordt iedereen beter van.”

De Club van 100 is een samenwerking van vele tientallen bedrijven en niet-commerciële organisaties in de glastuinbouw. De leden zijn actief in onder meer toelevering, kassenbouw, vision, robotics, veredeling, uitgangsmaterialen, opkweek, energie, automatisering, en afzet en handel. Van Oosten: “Door de brede samenstelling van de Club van 100 kunnen we werken aan integrale oplossingen waarbij we kijken naar het hele ‘systeem’.”

Voor een gezond, productief gewas

De Business Unit Glastuinbouw & Bloembollen ontwikkelt met deze partners kennis die de basis vormt voor nieuwe innovatieve productiesystemen voor de internationale glastuinbouwsector. Van Oosten: “Hierbij streven we naar een gezonde, productieve plant die optimaal groeit en bloeit. Hiermee ondersteunt de Club van 100 dus telers wereldwijd.”

Samenhang met andere programma’s

De Club van 100 werkt samen met de andere programma’s van de Business Unit Glastuinbouw & Bloembollen, zoals Gezonde en Productieve Plant, Emissieloos telen, Circulaire Glastuinbouw en Autonoom telen. De Club van 100 heeft voor elk strategisch thema een eigen roadmap met een toelichting wat de Club van 100 doet om die ambities te bereiken.

Onze bijdrage aan de toekomst van de glastuinbouw

De Club van 100 heeft door een groot aantal projecten bijgedragen aan de toekomst van de internationale glastuinbouw. Enkele recente voorbeelden:

 • Projecten op het gebied van plantgezondheid, zoals Gerberascout, Jaarrond biologische bestrijding en Wortelmilieu
 • Projecten op het gebied van teelt, zoals Licht en groei (Op zoek naar compact te telen (dynamisch) lichtspectrum), Boven- en ondergronds sturen op weerbaarheid en Dynamisch belichten
 • Projecten op het gebied van nieuwe productietechnieken, zoals Gebruik van Vertical Farming in de glastuinbouw, Sensortechnologie en Daglichtloze teeltsystemen
 • Projecten op het gebied van energie, milieu en beleid, zoals KasEnergieWijzer, Impactanalyse Greendeal en Circulariteit/Veenvervangers

 • Club van 100 in het kort

  1. Innovatief netwerk bedrijven en onderzoek
  2. Onderzoeksresultaten alleen voor leden
  3. Regelmatig contact met onderzoekers
  4. Twee jaar lidmaatschap
  5. Bijdrage: helft zelf te besteden, helft fundamenteel onderzoek
  6. Netwerkbijeenkomsten
  7. PR-bord en vermelding website
 • Bedrijven aan het roer

  De onderwerpen voor de collectieve onderzoeksprojecten binnen de Club van 100 worden door de leden geïniti-eerd. Alle leden kunnen deelnemen in een begeleidingscommissie in een ac-tieve (lid stuurgroep) of minder actieve (agendalid) rol. De resultaten van alle collectieve projecten worden gedeeld op een sharepoint omgeving die alleen toegankelijk is voor leden.

 • Adviesraad

  De adviesraad adviseert en onder-steunt bij de keuze van projecten die uitgevoerd worden. Zij geeft advies over collectieve projecten en strategi-sche ontwikkeling en bewaakt de finan-ciën. De Adviesraad heeft op dit mo-ment 7 leden die de verschillende werkvelden van de leden vertegen-woordigen.