Meten Lichtdoorlatendheid: transmissie en reflectie van droge en natte materialen

Meten Lichtdoorlatendheid: transmissie en reflectie van droge en natte materialen

Als er licht op een doorzichtig materiaal valt, kunnen er drie dingen gebeuren. Het licht gaat er doorheen (transmissie), het wordt weerkaatst (reflectie) of het wordt geabsorbeerd. Samen zijn transmissie, reflectie en absorptie altijd 100% van het invallende licht. WUR LightLab gebruikt verschillende apparaten om deze materiaaleigenschappen te bepalen van glas, folies, kunststofplaten, schermen, netten en tijdelijke coatings.

Transvision

Dit is een zogenaamde integrerende bol, die we zelf ontwikkeld hebben om de hemisferische transmissie te kunnen meten volgens de zogenoemde double-beam methode.

Het materiaal wordt op de bol gelegd, een lichtbron beschijnt het materiaal en een open poort naast het materiaal (referentie). Sensoren (fotospectrometers) in de bol bepalen de hoeveelheid doorgelaten licht door het materiaal ten opzichte van de referentie. Het hele spectrum van de zonnestraling UV, PAR en NIR kan worden in beeld gebracht. Er wordt onder alle invalshoeken gemeten, zoals de zon ten opzichte van het kasdek beweegt.

De Transvision kan heel verschillende materialen doormeten: gewoon glas, diffuus glas, glas met coatings (anti-reflectie, lage emissie etc.), dubbel glas, folies, kanaalplaten, schermdoeken, netten, fluorescente materialen. Ook complexe materialen (bijvoorbeeld met structuren of lenzen) zijn geen probleem. Voor de metingen van de PAR transmissie voor enkel glas en schermdoeken is NEN2675:2018 +C1 leidend.

De opdrachtgever krijgt als resultaat een tabel met de transmissie bij de verschillende invalshoeken en een berekening van de hemisferische transmissie.

Perkin Elmer Lambda 950TM (UL270)

Dit commericieel beschikbare apparaat Perkin Elmer Lambda 950TM (Perkin Elmer Inc.) bestaat uit een integrerende bol om de reflectie en doorlaatenheid van semitransparante materialen te meten. De additionele UL270 Integrating Sphere Accessory (OMT Solutions B.V.) maakt het mogelijk om  de loodrechte transmissie en de reflectie bij een invalshoek van 8° te meten. Dit kan voor alle delen van het hele spectrum van de zonnestraling tussen 300 en 2000 nm, dat wil zeggen UV, PAR en NIR.

De opdrachtgever krijgt als resultaat van de meting de transmissie volgens NEN2675 voor het gehele zonnespectrum of delen ervan.

Transvision Wet

Het is gebruikelijk om de optische eigenschappen van materialen in droge toestand te bepalen. Maar in een tuinbouwkas is het vrijwel nooit droog. Voor de lichtdoorlatendheid maakt het veel uit op welke manier het vocht tegen het materiaal condenseert, dat kan bijvoorbeeld in de vorm van druppels (hydrofoob) of in de vorm van een waterfilm (hydrofiel).

Meetopstelling Transvision Wet

De Transvision Wet brengt het effect van de condensatie op een materiaal in kaart. Het apparaat meet de hemisferische reflectie van het kasdekmateriaal in droge en gecondensereede toestand gedurende meerdere uren achter elkaar. De ruit staat daarbij schuin zoals bij een kasdek gebruikelijk is. Hoge luchtvochtigheid wordt opgewekt zoals dit ook in het geval van een kas met een gewas gebeurt. Vanuit de gemeten hemisferische reflectie in droge en natte toestand kan de verandering in hemisferische transmissie worden uitgedrukt in een percentage.