Het automatische transportsysteem met transportrobot bij Burger Bloembollen B.V.

Project "Meerlagenteelt in de praktijk"

Het broeien in meer lagen wordt door veel broeiers overwogen als optie om de productie energiezuinig uit te breiden, zonder daarbij het kasoppervlak te vergroten. Vragen die daarbij spelen zijn o.a.: voor hoeveel lagen kiezen we, wat zijn de gunstigste belichtingsregimes (of lichtrecepten) per laag, hoe pakt dat uit voor het kasklimaat, hoe is het kasklimaat goed te beheersen, en uiteraard wat zijn dan de investeringskosten, de risico’s en de baten.

In het project ‘Meerlagenteelt in de praktijk’ worden broeiers betrokken die net tot dit systeem zijn overgegaan, of dit op korte termijn willen gaan doen. Er zijn veel goede varianten van het meerlagenteelt (MLT)- systeem denkbaar en meer deelnemers aan dit project geeft meer mogelijkheid tot vergelijking en dus meer informatie voor de sector.

In samenwerking met zes broeibedrijven wordt het kasklimaat en het energieverbruik bij meerlagenteelt gemonitord. Zo komen problemen aan het licht en kunnen snel oplossingen worden gevonden. Bij meerlagenteelt worden de tulpen met een geautomatiseerd transportsysteem van een ondergelegen laag naar de volgende, hoger gelegen teeltlaag verplaatst. De onderste laag krijgt kunstlicht, de bovenste buitenlicht. Afhankelijk van het aantal lagen verblijft het gewas enkele dagen tot twee weken in een laag. In het project worden verschillende meerlagen systemen voor tulp vergeleken.

Huidige systemen werken met twee lagen, maar er zijn systemen in ontwikkeling variërend van drie tot (gedeeltelijk) acht lagen! 

Een tweelaagsmeerlagensysteem met luchtslangen bij Wagemaker Flowers B.V.
Een tweelaagsmeerlagensysteem met luchtslangen bij Wagemaker Flowers B.V.

Met twee teeltlagen kan een bedekkingsgraad van 180% van het vloeroppervlak worden gerealiseerd. De productie kan dan verdubbelen. Het extra teeltoppervlak is niet 1:1 een verdubbeling van het vloeroppervlak omdat er ruimte benodigd is voor het transportsysteem. Er moet een liftsysteem aanwezig zijn en in veel gevallen is er een transportbaan die roulatie van containers door het hele systeem mogelijk maakt. Momenteel zijn er nog geen telers die meer dan 2 lagen in de praktijk toepassen. Wel experimenteert een enkele teler met het onderzetten van net opgeplante tulpen onder de onderste laag. Alle huidige meerlagenbroeiers telen op water, potgrond zou de systemen veel te zwaar maken. Zowel systemen op stilstaand water als eb/vloed-systemen komen voor.

Video:

Radio Nederland Wereld omroep heeft een video gemaakt over meerlagenteelt bij Burger Bloembollen B.V:

- Helaas, uw cookie-instellingen zijn zodanig dat de Video niet getoond kan worden - pas uw permissie voor cookies aan

Lees verder op