Artikel

Aardbei

Bij aardbei neemt de teelt onder glas en daarbij ook de schaalvergroting per bedrijf sterk toe. Op dit moment wordt er op bijna 400 ha aardbeien onder glas geteeld. Met een verbruik van 12 tot 18 m3/m2 ligt de aardbei qua gasverbruik in de middenmoot. Evenals bij vruchtgroenten is er in de markt behoefte aan jaarrond levering van een betrouwbaar, kwalitatief goed product.

In Nederland is dit door de lage natuurlijk lichthoeveelheden in de herfst/winter/vroege voorjaar, zonder het gebruik van groeilicht onmogelijk wat zal leiden tot een toename van het energiegebruik. De uitdaging is om met weinig energie toch een goede teelt en prima oogstbaar product te realiseren met een minimaal gebruik aan chemische gewasbeschermingsmiddelen.

Doordragers

De laatste jaren komen er o.a. van het doordragertype steeds meer nieuwe en perspectiefvolle rassen op de markt met vaak een verminderde gevoeligheid voor ziekten en plagen. Het voordeel van doordragers is dat gedurende een lange periode van het gewas kan worden geoogst, maar de oogst verloopt nogal in grote pieken en dalen waardoor te veel assimilaten voor de vegetatieve groei (blad en uitlopers) worden gebruikt. Van de teelt in de donkere periode is nog weinig bekend en er ontbreekt veel achtergrondkennis. Het verbruik van bepaalde chemische gewasbeschermingsmiddelen moet verder worden teruggedrongen.

Optimale ruimtebenutting

De ruimtebenutting bij aardbei is bij vrijwel alle aardbeitelers verre van optimaal. Toepassing van beweegbare goten met kleinere onderlinge afstanden en een hoger aantal planten op de rij leiden tot een hogere lichtonderschepping en lichtbenuttingsefficiëntie. Door deze toepassing stijgt de lichtonderschepping van ca. 40 – 50% naar 60% of hoger. In een lange teelt van ruim 11 maanden (plantdatum eind augustus 2019) met het doordrager ras Favori, is een bruto productie gerealiseerd van ruim 25 kg/m2.

Verder onderzoek

Er blijven nog genoeg uitdagingen over van deze teeltwijze: minder productiefluctuaties, betere vruchtgrootte sortering, betere strekking van blad- en trosstelen in de winter en een betere meeldauwbeheersing.