Software

App KASSIM: interactief leermiddel voor onderwijs en praktijk

De laatste jaren is er op gebied van klimaatregeling veel onderzoek verricht voor het programma “Kas als Energiebron”, met als doel het energieverbruik van de Nederlandse glastuinbouw te verlagen. De opgedane kennis en inzichten, m.n. op het gebied van "Het Nieuwe Telen", zijn opgenomen in simulatiemodellen die door Wageningen University & Research Glastuinbouw in de loop der jaren zijn ontwikkeld en middels praktijkgegevens uitgebreid gevalideerd zijn. Het meest uitgebreide model (KASPRO) berekent het energieverbruik, kasklimaat en gewasgroei in tuinbouwkassen.

Met KASPRO als rekenmodel is het nieuwe leermiddel KASSIM ontwikkeld dat op een interactieve manier inzicht geeft in de processen in een kas en waarmee de effecten van o.a. Het Nieuwe Telen op kasklimaat, gewasverdamping en temperatuurverdeling op een overzichtelijke manier in beeld gebracht worden. Met dit leermiddel kunnen MBO, HBO en WO docenten nieuwe leerstof ontwikkelen voor lessen op het gebied van schermen en belichten. Samen met de uitgebreide documentatie op Groen kennisnet (GKN) kunnen docenten opdrachten ontwikkelen, beheren en onderling delen.

Naast het groene onderwijs is KASSIM ook beschikbaar voor de sector: individuele telers, studiegroepen en in-company trainingen op bedrijven.

Impressie KASSIM:

Klik op de afbeelding voor een vergroting

Impressie KASSIM 1
Impressie KASSIM 2