Product

Rekenmodel waterzuiveringstechnieken: kosten installeren zuiveringsinstallatie

Per 1 januari 2018 geldt voor alle ondernemers in de glastuinbouw een zuiveringsplicht voor water. De experts van Glastuinbouw van WUR hebben een rekentool ontwikkeld die een inschatting maakt van de kosten van de verschillende goedgekeurde zuiveringsinstallaties voor de specifieke situatie van de teler.

Indicatie van installatiekosten

Voor iedere specifieke situatie zijn de kosten voor zuiveringstechnieken anders: afhankelijk van de pieklozing, totale lozing en beschikbaarheid van vuilwaterbuffers. De experts van Glastuinbouw van WUR hebben samen met KWR een rekentool ontwikkeld om de teler een indicatie te geven van de kosten voor het installeren van een zuiveringsinstallatie voor zijn specifieke situatie, zonder bij iedere toeleverancier een offerte op te hoeven vragen. De weergegeven kosten zijn een indicatie, hier kunnen geen rechten aan ontleend worden.

Berekeningen op maat

De rekentool maakt een inschatting van de kosten van de verschillende goedgekeurde zuiveringsinstallaties voor de specifieke situatie van de teler. Hierbij wordt gebruik gemaakt van het model waterstromen, waar de teler na aanmelden zijn waterzijdige situatie kan invullen.

Het model berekent de hoeveelheid lozingswater en de verdeling van dit lozingswater over het jaar, gebaseerd op het klimaat dat de teler instelt en een gekozen klimaatjaar (bepalend voor de hoeveelheid beschikbaar regenwater en de verdamping van het gewas). De beslissingsondersteunende tool berekent vervolgens van elke toeleverancier welke capaciteit installatie nodig is om al het lozingswater te kunnen behandelen. Er kan worden aangegeven of er ruimte is om extra buffercapaciteit te installeren, zodat mogelijk een kleinere installatie kan worden aangeschaft. Het resultaat van de berekeningen is een overzicht van de kosten van de kleinste installatie van alle aangesloten toeleveranciers.

Actuele goedgekeurde zuiveringstechnieken

Op dit moment zijn de huidige goedgekeurde zuiveringstechnieken opgenomen in de rekentool, waarvan de tool nu alleen uitrekent wat de kosten zijn voor het toepassen van de techniek installatie voor het zuiveren van lozingswater. Doel is het uitbreiden van de tool met de nieuwe goedgekeurde technieken en ook de kosten voor de combinatie van zuivering van lozingswater en ontsmetting van recirculatiewater inzichtelijk te maken.

Update:

In de laatste versie van de rekentool is het mogelijk om de kosten voor de combinatie van zuivering van lozingswater en ontsmetting van recirculatiewater voor uw bedrijf in kaart te brengen.