Project

Bollen revolutie 4.0

De Bloembollensector is een iconische sector voor Nederland. De sector staat voor grote uitdagingen om duurzaamheid te verhogen en afhankelijkheid van gewasbeschermingsmiddelen te verminderen.

Technologische ontwikkelingen

In de visie Vitale teelt Bloembollen 2030 wordt precisielandbouw als één van de oplossingsrichtingen genoemd. Daarnaast zijn er vele technologische ontwikkelingen op het gebied van vision, robotica, kunstmatige intelligentie en big data. Deze PPS brengt deze beide werelden van kapitaalintensieve bollenteelt en techniek bij elkaar. Dit doen we op een praktische manier samen met de sector, de mechanisatie bedrijven en technische onderzoekers.

Om dit te bereiken zetten we in op een aantal sporen waarvan wij denken dat ze de meeste impact hebben op economisch en milieutechnisch gebied. Ook willen we oplossingen op het gebied van arbeid, want het is moeilijk voldoende mensen te vinden om tijdens piekmomenten intensief werk te verrichten op het veld en in de schuur. Het gaat dan met name om ziekzoeken en om pellen.

De onderwerpen die binnen deze PPS aan de orde komen zijn:

  • Precisielandbouw technieken op het veld, zoals het automatisch ziekzoeken.
  • Vision- en sensortechnieken in de schuur en tijdens de verwerking en
  • Datamanagement waarbij de data die op het veld en tijdens de verwerking verzameld worden gebruikt kunnen worden tijdens de bedrijfsvoering.

Door inzet van voorbeeldbedrijven en innovatiecirkels zorgt het project voor implementatie en verspreiding van kennis over deze technieken.

Publicaties