Nieuws

Bollenrevolutie 4.0 verdiept zich in de verwerking van bloembollen

article_published_on_label
1 augustus 2019

De PPS Bollenrevolutie 4.0 is dit voorjaar van start gegaan. Afgelopen week kwamen de partners en de klankbordgroep voor de eerste keer bij elkaar op het bedrijf van Dogterom in Oude Tonge om met de onderzoekers van Wageningen University & Research van gedachten te wisselen over de knelpunten binnen de verwerking van bloembollen en de mogelijkheden die technieken kunnen bieden om daar een oplossing voor te ontwikkelen.

De klankbordgroep bij het bedrijf van Dogterom in Oude Tonge
De klankbordgroep bij het bedrijf van Dogterom in Oude Tonge

Men was volop aan het rooien, selecteren en verwerken van tulpenbollen, dit gaf genoeg stof ter discussie. Doel van Bollenrevolutie 4.0 in de verwerking is het ontwikkelen van een detectiesysteem voor de kwaliteit van de bollen, met als grootste uitdaging de detectie van latent zuur.

De sector staat voor grote uitdagingen om duurzaamheid te verhogen en afhankelijkheid van gewasbeschermingsmiddelen te verminderen. In de visie "Vitale teelt Bloembollen 2030" wordt precisielandbouw als één van de oplossingsrichtingen genoemd. Daarnaast zijn er vele technologische ontwikkelingen op het gebied van vision, robotica, kunstmatige intelligentie en big data. De PPS Bollenrevolutie 4.0 brengt deze werelden van kapitaalintensieve bollenteelt en techniek bij elkaar.

Dit doen we op een praktische manier samen met de sector, de mechanisatiebedrijven en technische onderzoekers. Om dit te bereiken zetten we in op een aantal sporen waarvan wij denken dat ze de meeste impact hebben op economisch en milieutechnisch gebied. Ook willen we oplossingen op het gebied van arbeid; het is moeilijk voldoende mensen vinden om tijdens piekmomenten intensief werk te verrichten op het veld en in de schuur.

Vierjarig onderzoeksprogramma

Bollenrevolutie 4.0 is een vierjarig onderzoeksprogramma van de topsector Tuinbouw & Uitgangsmaterialen van het ministerie van LNV. De uitvoering van deze Publiek-Private Samenwerking ligt bij een consortium van zeven partners. Dit zijn: KAVB, Anthos, Wageningen University & Research, BU Glastuinbouw & Bloembollen, Cremer Speciaalmachines B.V., Machinefabriek Steketee B.V., Agrisim B.V., BKD. Economic Board Greenport Duin & Bollenstreek en Rabobank Bollenstreek dragen vanuit hun Innovatiefondsen bij aan de financiering. Een korte toelichting over deze PPS vindt u op de site www.vitaleteelt.nl