Nieuws

Bram Steiner Award 2020 uitgereikt aan Chris Blok

Gepubliceerd op
17 december 2020

De Bram Steiner Award 2020 is uitgereikt aan Ir Chris Blok van Wageningen University & Research, BU Glastuinbouw en Bollen. De Bram Steiner Award wordt elke 3 jaar uitgereikt aan de beste publicatie op het gebied van Soilless Culture.

Bram Steiner was een van de eerste onderzoekers op het gebied van de substraatteelt en door zijn werk is een goede basis gelegd over het gedrag van nutrienten in voedingsoplossingen. De publicatie mag geen dissertatie zijn maar moet wel uitblinken in originaliteit, dient baanbrekend en van hoog niveau te zijn, dient te zijn gepubliceerd in een internationaal wetenschappelijk tijdschrift en dient te gaan over de minerale voeding van de plant vanuit een voedingsoplossing. 

ir. C (Chris) Blok
ir. C (Chris) Blok

Zijn artikel “Maximum Plant Uptakes for Water, Nutrients, and Oxygen are not always met by irrigation rate and distribution in water-based cultivation systems" is in 2017 gepubliceerd in Frontiers in Plant Science. In deze publicatie beschrijven de auteurs de opnamesnelheid van water, nutrienten en zuurstof in enkele teeltsystemen op water (NFT, DFT). De jury was gecharmeerd van de mix van praktische vraagstelling en wetenschappelijke verdieping. De prijs bestaat uit een oorkonde en een geldbedrag.