De kiepgevoelige fase

In het onderzoek (2016 en 2017) naar het terugdringen van energieverbruik bij tulpenbroei in meerlagenteelt werden de grenzen gezocht van de verdamping van de plant en de vochtafvoer uit de kas. Essentieel hierin is om de verdamping te minimaliseren, waarmee ook het energieverbruik minimaliseert en daarmee de CO2 -uitstoot. Dit betekent zo min mogelijk vocht afvoeren waardoor de tulpen onder een hogere RV (lager vochtdeficit) worden afgebroeid. De grens hieraan wordt bepaald door de kwaliteit van de tulpen: bij te weinig verdamping treedt stengel- en bladkiep op en/of kleurverbleking van blad of bloem en te lichte en te korte planten.

Ongeveer het middelste deel van de totale trekduur van tulpen blijkt de gevoeligste periode te zijn voor het ontstaan van blad- en stengelkiep. Het kiepen treedt niet dan maar later aan het eind van de teelt op. In dat deel (de kiepgevoelige periode) is goede verdamping dus belangrijk. De kiepgevoelige periode vangt aan op 1/3 van de totale trekduur en duurt van ca. 4 dagen tot 9 dagen. Daarvoor en daarna had een hoge RV in de kas geen gevolgen voor kiepen. Er waren daarbij verschillen tussen cultivars en het moment van broeien.

De proeven zijn uitgevoerd in kleine compartimenten van ongeveer 7 m3. Het kasklimaat was daarin minder stabiel, vooral later in het broeiseizoen. Hoe de afvoer van water(damp) in een praktijksituatie uitpakt en wat het effect daarvan op kiepers is, is moeilijk te voorspellen.
In vervolgonderzoek worden de gevonden resultaten uitgeprobeerd op grotere schaal en met meer cultivars.

- Helaas, uw cookie-instellingen zijn zodanig dat de Video niet getoond kan worden - pas uw permissie voor cookies aan