Nieuws

De strijd met schimmels in droge hyacintbollen

Gepubliceerd op
25 maart 2022

Bloembollen zijn tijdens de bewaring gevoelig voor schimmels en bacteriën. Met name de schimmels Aspergillus en Penicillium verspreiden zich makkelijk in droge hyacintbollen en kunnen zorgen voor grote kwaliteitsproblemen. De Business Unit Glastuinbouw en Bloembollen van Wageningen University & Research onderzoekt of deze schimmels bestreden kunnen worden door de inzet van antagonisten.

Hyacintbollen worden in de zomer gerooid en vervolgens bewaard. Een deel van de bollen is bestemd voor de markt, een ander deel is bestemd voor de vermeerdering en gaan in het najaar weer de grond in. In beide gevallen liggen de bollen enkele maanden in de bewaring. In de grond kunnen de bollen besmet zijn met bijvoorbeeld Aspergillus en Penicillium, maar pas tijdens de bewaring worden deze besmettingen ernstig. Door de temperatuur en de luchtvochtigheid tijdens de bewaring kunnen de beide schimmels zich namelijk snel verspreiden.

Antagonistische schimmels en bacteriën

WUR onderzoekt of gewasbeschermingsmiddelen die zijn toegestaan tijdens de teelt ook effectief kunnen zijn tijdens de bewaring. Het gaat daarbij met name om antagonistische schimmels en bacteriën: deze gaan de strijd aan met de Aspergillus en Penicillium, bijvoorbeeld door ze aan te vallen met toxische stoffen of door ze te verdringen. Complicerende factor hierbij is dat de beide schimmels gedijen bij een andere temperatuur: Aspergillus houdt van warmte, Penicillium juist van een lagere temperatuur. De werking van de antagonisten moet daarop dus zijn afgestemd.

Voor het onderzoek inventariseerde WUR eerst bestaande middelen op hun mogelijke effectiviteit en bruikbaarheid. Op basis daarvan is een klein aantal geselecteerd voor een praktijkproef. Die proef vond afgelopen seizoen plaats. Daaruit blijkt dat de antagonisten inderdaad effectief zijn tijdens de bewaring. Er is nader onderzoek nodig naar de juiste toediening. Bovendien zou het mooi zijn als beide schimmels met één antagonist bestreden kunnen worden. Daarom wordt het onderzoek naar hyacint verlengd met minimaal één teeltseizoen.

Het onderzoek naar het aanbrengen van antagonisten op droge bollen wordt gefinancierd door het Hyacintenfonds van de KAVB.