Nieuws

Drie van vier geteste lichtspectra geschikt voor Alstroemeria

Gepubliceerd op
10 maart 2023

LED belichting is een belangrijke onderdeel in de overgang naar fossielvrije teeltsystemen. Al eerder was gebleken dat het goed mogelijk en efficiënter was om met Full LED Alstroemeria te telen. In het onderzoek “Alstroemeria en haar lichtcriteria” zijn vier verschillende samenstellingen van de LED belichting getest op de 4 Alstroemeria rassen Elegance, Jaffa, Noize en Virginia.

De proef was een vervolg op een korte test met 7 spectra en twee rassen in potten, waaruit duidelijk werd dat het spectrum van de LED belichting in korte tijd grote effecten kon hebben op de productie en de kwaliteit en vorm van de bloemtakken. Dit vervolg onderzoek vond plaats in het kassencomplex van Wageningen UR Glastuinbouw in Bleiswijk gedurende 21 maanden. Het gewas werd praktijkconform geteeld in gekoelde kokosbakken.

Voor deze spectrumproef zijn LED lampen van Signify in een intensiteit van 190 µmol/(m2.s) PAR gebruikt in 2 verschillende spectra*: HR (9B, 6G, 85R) en HBW (13B, 15G, 72R); aan beide was of geen FR of 14% FR (ver rood licht) toegevoegd. De 2 combinaties met FR zijn aangeduid als HR/FR en HBW/FR. Belicht werd gedurende 16 uur per dag.

Het spectrum met meer wit licht maar zonder FR (HBW, 13B, 15G, 72R) presteerde conform de verwachting (op basis van de kleine proef dat hier aan vooraf ging) het minst, met een 7% lagere Lichtbenuttings efficiëntie dan de andere 3 behandelingen. Het verschil kon niet verklaard worden uit de fotosynthese capaciteit, want die was voor alle geteste spectra vergelijkbaar, maar toch was de productie lager, ook na correctie voor kleine verschillen in daglichtsom (in de zomer door positie effect).

De andere drie spectra waren voor de productie vergelijkbaar. Voor het beoordelen van het gewas in de winter was het spectrum HBW/FR (13B, 15G, 72R, +14% FR) het mooiste, omdat het daarmee was het gewas als bij daglicht te zien. Meer informatie is te lezen in het rapport WPR-1083, 569147 (wur.nl).