Nieuws

Energiezuinige verlichting en een goede vruchtproductie in komkommer

article_published_on_label
14 december 2022

Door de hoge energieprijzen zijn komkommertelers genoodzaakt minder stroom en warmte te gebruiken in hun teelt. Dat heeft automatisch consequenties voor de teelt. Zo zorgt het inzetten van minder (LED-)belichting voor een lagere productie. Hoe die gevolgen er precies uitzien, hangt af van de keuzes die gemaakt worden ten aanzien van de energievoorziening. Het is nog onbekend hoe andere belichtingsstrategieën productie en kwaliteit (en dus de omzet) beïnvloeden. De Business Unit Glastuinbouw en Bloembollen van Wageningen University & Research onderzoekt die relatie.

Licht doet veel met een gewas. Het zorgt, onder andere, voor energie, zodat de plant kan groeien. Het geeft ook nuttige informatie. Zo ‘weet’ het gewas wat te doen als het bijvoorbeeld avond wordt, of als er meer schaduw is. Zowel de hoeveelheid energie als de informatie is te sturen, bijvoorbeeld door een hogere intensiteit of door de samenstelling van het licht aan te passen. De vraag is: hoe kan met een zo laag mogelijk energieverbruik licht zo optimaal worden ingezet, zodat de teler een zo hoog mogelijke productie realiseert?

In het Innovatie- en Demonstratie Centrum LED (IDC LED) in Bleiswijk heeft WUR een onderzoeksfaciliteit voor hogedraadteelten ingericht. Hier kan jaarrond in vier afdelingen de winterconditie worden nagebootst. WUR werkt hier aan nieuwe kennis over de effecten van licht bij komkommer. Doel is dat die kennis direct toepasbaar is in de praktijk, zodat telers voor hun eigen teelt en omstandigheden een zo energiezuinig mogelijke teelt kunnen ontwikkelen.

Uit het onderzoek blijkt onder meer dat alle golflengten in het lichtspectrum bijdragen aan de productie. Maar toepassing van hogere intensiteiten blauw en wit licht leiden tot een hogere energierekening bij een vergelijkbare productie. Als bovendien meer verrood licht wordt toegediend, dan produceert de plant relatief veel droge stof in de vruchten: dit gaat ten koste van het totale versgewicht van de vruchten, wat economisch niet voordelig is. Tenslotte is optimalisatie van de lichtonderschepping bij lagere lichtniveaus van cruciaal belang.


Dit onderzoek wordt gefinancierd door het programma Kas Als Energiebron.