Nieuws

‘Er is voor de tuinbouw geen andere weg dan circulair werken’

Gepubliceerd op
1 maart 2022

De Business Unit Glastuinbouw & Bloembollen van Wageningen University & Research onderzoekt de komende jaren wat circulaire glastuinbouw betekent voor tuinbouwondernemingen. Volgens Business Unit Manager van Eurofins, Theo Aanhane, is er voor de tuinbouw geen andere weg dan circulair werken.

Theo Aanhane, Business Unit Manager Eurofins
Theo Aanhane, Business Unit Manager Eurofins

Dit is de directe aanleiding dat de Club van 100 het onderzoek ‘Circulaire Glastuinbouw’ is gestart. Het onderzoek wordt gefinancierd door de Club van 100 die hierin met Greenport West-Holland samenwerkt. Eurofins is een van de bedrijven die deelneemt in de begeleidingscommissie van dit project. “Er is voor de tuinbouw geen andere weg dan circulair werken.”

Theo, voor iedereen die dat niet weet: wat doet Eurofins?

“Eurofins is een wereldwijd netwerk van 800 laboratoria, verdeeld over drie divisies: Health, Environment en Food. In 2015 namen we gewas- en bodemonderzoeker BLGG over, en sindsdien is Eurofins actief in de land- en tuinbouw. We analyseren, grond, water, substraat en gewas op allerlei vlakken, zoals bemesting, kwaliteit en gezondheid. Op basis van die analyses geven we telers advies.”

Wat doet Eurofins aan circulariteit?

“We zijn nadrukkelijk met circulariteit bezig, zowel intern als extern. Zo willen we als bedrijf in 2025 CO2-neutraal zijn en doneren we aan stichtingen en initiatieven die passen bij onze missie: ‘Testing for life’. De toekomst van ons bedrijf vinden we net zo belangrijk als de toekomst van de mens. Daarnaast dragen we bij aan de circulariteit van de glastuinbouw, en van de andere agrarische sector. Zo helpen we boeren en tuinders om hun bedrijf te optimaliseren en klaar te maken voor de toekomst.”

Welke rol spelen jullie daar dan in?

“Door onze analyses kunnen telers hun gewas optimaal laten groeien, of het nou in de kas is of in de vollegrond. Dat betekent dus precies genoeg meststoffen gebruiken - niet te veel en niet te weinig - en ervoor zorgen dat die meststoffen hergebruikt kunnen worden. Het betekent ook: ervoor zorgen dat water gezond is, en dus gebruikt kan worden in een Gesloten Kas. We hebben nu ook een grondonderzoek, waarmee de microbiële activiteit in de bodem in kaart te brengen is. Met deze BodemlevenMonitor geven we inzicht in de weerbaarheid van de bodem en dragen we bij aan weerbaar en duurzaam telen.”

Waarom zijn jullie aangesloten bij het project Circulaire tuinbouw?

“We hopen dat dit project praktische handvatten oplevert voor telers. Maar op dit moment is het vooral belangrijk om kennis te delen met andere leden van de begeleidingscommissie. Hoe kijken zij aan tegen circulariteit? Wat kunnen wij daarvan leren? Deelname aan het project zet ons dus ook aan tot nadenken. We zitten in meer begeleidingscommissies, maar zonder de andere onderzoeken te kort te doen: dit is de bco van de toekomst!”

Inspirerend dus. Heeft die inspiratie al iets opgeleverd?

“Het sterkt ons in de overtuiging dat alle beetjes helpen en dat we moeten blijven innoveren. Bijvoorbeeld met nieuwe analyses als de BodemlevenMonitor, waarmee de biodiversiteit en de natuurlijke weerbaarheid in water, substraat en kasgrond gemonitord kan worden.

Intern gaat het vaak om voor de hand liggende dingen. Zo zijn we eind vorig jaar eens kritisch door ons bedrijf gelopen. Wat komen we tegen? Zo zagen we dat we veel zuurkasten hebben die we maar af en toe nodig hebben, maar die wel het gehele jaar aan staan. Vijftien jaar geleden was dat logisch, nu is dat niet zo logisch meer. We hebben nu de verdeling van de zuurkasten aangepast, waardoor ze niet meer allemaal aan hoeven staan. Dat bespaart nog kosten ook. Ook hebben we in het hele gebouw ledverlichting geïnstalleerd.”

En hoe zie je de toekomst?

“De tuinbouw kan een enorme bijdrage leveren aan het voeden van de wereld, nog meer dan andere agrarische sectoren. Maar daarvoor moet de tuinbouw hoogproductief blijven én optimaal blijven omgaan met natuurlijke bronnen. Het klinkt tegenstrijdig, maar we hebben een keuze én we hebben géén keuze. Er is voor de tuinbouw geen andere weg dan circulair werken. Tegelijk is circulair werken een heel bewuste keuze: je moet het goede doen. Geef niet meer meststoffen dan nodig, kijk of je water kan recirculeren, zorg voor een weerbaar gewas. Om dat waar te maken, moet je weten wat je doet. Onze analyses geven telers onmisbaar inzicht in de toestand van de bodem, het water en/of het gewas.”

Over het project Circulaire Glastuinbouw


In het project Circulaire Glastuinbouw onderzoekt de Business Unit Glastuinbouw & Bloembollen van Wageningen University & Research de gevolgen van de circulaire economie voor glastuinbouwbedrijven. Het onderzoek wordt gefinancierd door de Club van 100. Greenport West-Holland is medeverantwoordelijk voor de externe communicatie.