Nieuws

Genap sluit aan bij de Club van 100

Gepubliceerd op
4 februari 2022

De Club van 100 van Wageningen University & Research, BU Glastuinbouw & Bloembollen is samen met bedrijven altijd op zoek naar nieuwe oplossingen voor de glastuinbouwsector. Een artikel over ‘70 jaar wateropslag in de tuinbouw’, begin vorig jaar op FloralDaily.com, was voor Jan Willem de Vries, founding father van de Club van 100, aanleiding om contact te zoeken voor een eerste gesprek.

Genap is gespecialiseerd in folieconstructies op maat voor de agrosector. Naast de land- en tuinbouw is het bedrijf ook actief in andere sectoren zoals de grond-, weg- en waterbouw. Daarnaast houdt men zich bezig met drinkwateropslag en sanitatie in derdewereldlanden.

“De Club van 100 is een ketenbreed netwerk van vooral internationaal opererende bedrijven. Genap gelooft in het bouwen van sterke en duurzame netwerken. Dit is dan ook misschien wel de belangrijkste reden waarom wij zijn aangesloten bij de Club van 100”, vertelt Dick van Regteren, directeur en eigenaar van het bedrijf. 

Kennisontwikkeling bij Genap

“Naast kennisontwikkeling vinden wij het belangrijk om dingen uit te kunnen proberen. Eenmaal aan tafel met WUR kwamen de eerste ideeën al snel tot ontwikkeling. Sinds september drijft het prototype van het eerste onderzoeksproject, deels gefinancierd uit het B2B budget van de Club van 100, in het waterbassin van Wageningen University & Research in Bleiswijk. Een perfecte locatie voor een dergelijke innovatie.”

Energy Cover

Het gaat dan over het testen en monitoren van de door Genap (in samenwerking met TNO en HyET) ontwikkelde Energy Cover; een anti-alg afdekking met geïntegreerde zonnepanelen. Om algengroei en vervuiling tegen te gaan worden waterbassins veelal afgedekt middels een drijfzeil. Door flexibele zonnecellen op de afdekking te bevestigen, wordt het mogelijk om elektriciteit op te wekken. De schaarse ruimte bij een tuinder wordt zo dubbel benut: voor wateropslag en voor het opwekken van energie. Overigens biedt dit systeem niet alleen nieuwe kansen voor de tuinbouw, maar ook voor de utiliteitsbouw.

Nu zijn zonnepanelen op een waterbassin niet nieuw. Echter, tot nu toe bestaan de drijvende solarinstallaties op bassins uit starre kristallijne zonnepanelen, die op stijve frames gemonteerd zijn. Zolang er geen onderhoud aan het bassin hoeft te worden gepleegd, werkt een dergelijke constructie prima. Maar als de folie vervangen moet worden dient de installatie volledig ontmanteld te worden. Met het systeem wat nu in Bleiswijk ligt, gaat dat een stuk eenvoudiger. De komende tijd zal gebruikt worden om data te verzamelen en de interesse van tuinders te inventariseren op basis waarvan het product kan worden doorontwikkeld. Dit zal naar verwachting ongeveer twee jaar in beslag nemen.