Nieuws

Gerben Messelink benoemd tot buitengewoon hoogleraar bij Entomologie

Gepubliceerd op
25 februari 2020

De raad van bestuur van Wageningen University & Research heeft Gerben Messelink benoemd tot buitengewoon hoogleraar Biologische plaagbestrijding in de glastuinbouw bij de leerstoelgroep Entomologie van prof. Marcel Dicke. Deze buitengewone leerstoel wordt gefinancierd door Koppert Biological Systems en is mede mogelijk gemaakt door de Stichting Stimuflori met de financiering van een promotieplaats.

Prof.dr.ir. G.J. (Gerben) Messelink (‘t Harde, 1973) studeerde ecologische gewasbescherming aan Wageningen Universiteit waar hij in 1997 afstudeerde. Na zijn studie ging hij twee jaar aan de slag als plantenziektekundige in het bedrijfsleven. In 1999 begon hij zijn loopbaan als onderzoeker bij het Proefstation voor Bloemisterij en Glasgroenten in Naaldwijk, de bakermat van de biologische bestrijding onder glas. Bij dit  proefstation, dat later opging in Wageningen University & Research Business Unit Glastuinbouw, richtte Messelink zich volledig op het onderzoek aan biologische plaagbestrijding onder glas. In 2012 verdedigde hij zijn proefschrift ‘Generalist predators, food web complexities and biological pest control in greenhouse crops’ bij de Universiteit van Amsterdam, waarna hij zijn loopbaan continueerde als senior wetenschappelijk onderzoeker entomologie bij de business unit Glastuinbouw van Wageningen University & Research in Bleiswijk.

Weerbare teeltsystemen

Mede door het werk van Messelink is een aantal nieuwe biologische bestrijders op de markt gekomen, waaronder de roofmijt Amblyseius swirskii voor de bestrijding van trips en wittevlieg, de bodemroofmijt Macrocheles robustulus voor de bestrijding van trips en rouwmuggen en de sluipwesp Aphidius matricariae voor de bestrijding van bladluis. Zijn werk aan methoden voor preventieve inzet en langdurige vestiging van natuurlijke vijanden heeft in sterke mate bijgedragen aan de ontwikkeling van weerbare teeltsystemen.

Prof.dr.ir. Gerben Messelink
Prof.dr.ir. Gerben Messelink

Messelink is ook internationaal actief op het gebied van biologische bestrijding door zijn deelname in Europese onderzoeksprojecten, het opzetten van biologische bestrijdingsprogramma’s op basis van inheemse bestrijders in Azië en Afrika, en door zijn werk als general secretary voor de International Organisation for Biological and Integrated Control (IOBC).

Aan Wageningen University & Research zal prof. Messelink zich verder toeleggen op onderzoek naar de rol van generalistische predatoren in weerbare teeltsystemen onder glas. Daarbij gaat het om de complexiteit bij bestrijding van meerdere plagen, de complementariteit van natuurlijke vijanden en de interactie van biologische bestrijding met plantweerbaarheid. Zijn doel als hoogleraar is het versterken van de verbinding tussen fundamenteel ecologisch onderzoek en toegepast onderzoek aan biologische bestrijding.