Project

H300 KasEnergieWijzer

De eisen aan kassystemen zijn voortdurend in ontwikkeling. Technische innovatie, progressie in informatie technologie, economische veranderingen en politieke keuzes hebben hun invloed op de kassystemen van de toekomst. Randvoorwaarden veranderen technisch door nieuwe eisen vanuit (nieuwe) teelten of door klimaatveranderingen, door politieke eisen op het gebied van fossiel- en emissievrij en klimaatneutraal telen binnen Nederland en Europa, door veranderende energieprijzen, installatiekosten en beschikbaarheid van grondstoffen.

Het is voor toeleveranciers van kassystemen belangrijk om te weten wat er om ons heen gebeurt, hoe toeleveranciers ervan kunnen profiteren en hoe zij hun klanten (de telers) daarin mee kunnen nemen en optimale producten en diensten kunnen aanbieden.

De inzet van energie in kassen is wereldwijd een belangrijke factor. Duurzame, klimaat neutrale en fossielvrije kassen zijn in de toekomst vereist. Dit moet wel op een bedrijfseconomisch realistische manier voor de teler. Toeleveranciers moeten hiervoor de juiste productpakketten aanbieden voor hun klanten en ze op de juiste wijze informeren en adviseren.

Een integrale aanpak bij toekomstige technische ontwikkelingen kan daarnaast bijdragen aan bedrijfszekerheid voor toeleveranciers en telers.

Cv100 leden (=Club van 100 Business Unit Glastuinbouw) kunnen een bijdrage leveren op technisch gebied voor fossielvrij telen. Zij willen voor hun klanten, de tuinbouwondernemers, een pakket van technische oplossingen aanbieden welke past bij de eisen aan kassystemen in de toekomst. Zij willen een objectief keuzemenu ter beschikking stellen om duurzame, klimaat neutrale en fossielvrije kassen economisch rendabel vorm te kunnen geven.

Doelstellingen:

  • Schetsen van het grote plaatje van het wereldwijde klimaatakkoord en de energie transitie in Europa en Nederland, wat betekent deze voor Nederlandse toeleveranciers (Cv100 leden) en tuinbouwondernemers bij de keuze van nieuwe investeringen (bestaande kassen en nieuwbouw) en te maken technisch-economisch afwegingen.
  • Een roadmap in de tijd opstellen voor de juiste keuzemogelijkheden en technisch-economische afwegingen van ondernemers. Risico’s voor ondernemers wegnemen, behoeden voor misstappen. Dit kan een keuzepakket uit bestaande technieken zijn, verbeterde installaties of een verbeterde integrale, slimme aansturing uitgaande van verschillende teelten en klimaatregio’s.
  • Een (in delen interactieve) tool, de KasEnergieWijzer, waarin informatie over praktische oplossingen uit bestaande middelen en technische installaties wordt gegeven en de bijdrage aan het doel van klimaatneutraal telen inzichtelijk wordt gemaakt.

Publicaties