Nieuws

Hoe kan de glastuinbouw volledig circulair worden?

Gepubliceerd op
25 juni 2020

​Hoe kan de glastuinbouw zich omvormen tot een circulaire sector? Ofwel: tot een sector die materialen en grondstoffen hergebruikt? Dat onderzoekt de Business Unit Glastuinbouw en Bloembollen van Wageningen University & Research. In een Fieldlab zullen oplossingen op gebied worden getest. De eerste bedrijven die hieraan willen meewerken hebben zich inmiddels gemeld.

'Circulaire economie' is een relatief jong begrip: in 2012 gaf bureau McKinsey voor het eerst een definitie van deze economie. Maar inmiddels is iedereen zich ervan bewust dat hergebruik van grondstoffen en materialen nodig is. Over niet al te lang wordt 'circulair geproduceerd' de norm om nog te mogen leveren, zo is de verwachting.

De glastuinbouw is al sterk in de efficiënte en schone inzet van grondstoffen en materialen. Maar circulair produceren is een ander uitgangspunt, en vergt op bepaalde onderdelen andere oplossingen. Voor een deel wordt daaraan al gewerkt. Zo richt het Glastuinbouw Waterproof zich op een (nagenoeg) nul-emissie van meststoffen en gewasbeschermingsmiddelen door waterkringloopsluiting op bedrijfs- of gebiedsniveau.

Klik op de afbeelding om deze te vergroten

Circulaire glastuinbouw

Nieuwe en bestaande oplossingen

WUR onderzoekt de komende jaren wat nodig is op het gebied van onder meer plastics, veen, energie, meststoffen en water. Daarvoor wordt eerst in kaart gebracht hoe veel van die grondstoffen de tuinbouw gebruikt, en hoeveel daarvan de sector weer verlaten. Dit levert dus een beeld van het 'metabolisme' van de tuinbouw.

Uit deze analyse komt een aantal knelpunten. Voor deze knelpunten zoekt WUR naar bestaande en nieuwe oplossingen. Dat zal leiden tot een duidelijk toekomstbeeld voor de toekomst: hoe wordt de glastuinbouw circulair, dus hoe kan de sector efficiënt, schoon en verbonden (met de omgeving) produceren?

Nieuwe en bestaande oplossingen zullen worden getest in een nieuw Fieldlab. Onlangs plaatste WUR een oproep een toeleveranciers in de tuinbouw om te participeren in dit Fieldlab; dit leverde een stroom van aanmeldingen op.

Het project 'Circulaire Glastuinbouw 2030' is een Publiek-Private Samenwerking (PPS) en wordt gefinancierd door het Ministerie van Landbouw.​