Nieuws

Is de natuurlijke weerbaarheid van gewassen te verbeteren?

Gepubliceerd op
17 september 2020

Het ene ras is beter bestand tegen een ziekte dan het andere. Natuurlijke weerbaarheid heet dat. Meestal komt het verschil door afweerstoffen in de plant, deze stoffen blijken het ultieme wapen tegen bijvoorbeeld echte meeldauw. De Business Unit Glastuinbouw en Bloembollen van Wageningen University & Research onderzoekt of die stoffen - en dus de weerbaarheid van het gewas – geïdentificeerd en gemeten kunnen worden, en misschien zelfs gestimuleerd kunnen worden tijdens de teelt.

Er bestaan grofweg twee methoden van natuurlijke weerbaarheid. Allereerst door morfologische aanpassingen. In dat geval heeft een ras bijvoorbeeld een dikkerblad, waardoor sommige ziekten en plagen minder kans hebben. De andere methode is door chemische aanpassingen (ook wel: secundaire metabolieten). Dan zijn er afweerstoffen in het gewas die het de belagers moeilijk maken.

Weerbaarheid is meetbaar

Maar welk stofje werkt tegen welke plaag of ziekte? Om die vraag te beantwoorden onderzocht onderzochten Wageningse wetenschappers plantmateriaal van een aantal telers van gerbera en roos. Van elk ras was bekend of het vatbaar was voor echte meeldauw. Met een metabolomics-methode maten en identificeerden onderzoekers afweerstoffen in het plantmateriaal. De methode werkt: de onderzoekers slaagden erin de weerbaarheid voor echte meeldauw te meten.

Plantenveredeling

Die kennis is nutting voor de veredeling van nieuwe rassen. Veredelaars weten nu waarop ze moeten letten bij rassenonderzoek en veredeling. Daarnaast onderzoekt WUR of het mogelijk is om de stoffen door teeltmaatregelen te stimuleren, zodat door de teelt een vatbaar ras minder vatbaar wordt. En misschien dat ooit natuurlijke gewasbescherming met deze methode kan worden ontwikkeld.

Waslaag

WUR onderzocht ook morfologische aanpassingen tegen echte meeldauw bij deze gewassen. Zo blijkt dat een dikke waslaag in roos niet alleen beschermt tegen uitdroging, maar ook tegen meeldauw. Ook bij deze aanpassing onderzoekt WUR of het mogelijk is door teeltmaatregelen de waslaag te versterken.

Het onderzoek naar natuurlijke weerbaarheid tegen meeldauw is een PPS met als deelnemende partijen LTO Glaskracht Nederland, Stichting Programmafonds Glastuinbouw/Stichting Kijk, Gewascoöperatie Roos, Gewascoöperatie Gerbera en Coöperatie Royal FloraHolland .​