Nieuws

Is een goede freesia-teelt mogelijk zonder vooraf te stomen?

article_published_on_label
4 april 2022

Freesia’s telen zonder gas lijkt goed mogelijk. Zo blijkt uit onderzoek in de KAS2030, waarin al nagenoeg zonder fossiele brandstoffen wordt geteeld. Maar na elke teelt moet de grond ontsmet worden van mogelijke ziekten en plagen. Dit gebeurt door te stomen. En daarbij is juist veel gas nodig. De Business Unit Glastuinbouw en Bloembollen van Wageningen University & Research (WUR) onderzoekt of een teelt zonder stomen toch mogelijk is.

KAS2030 is een demonstratiekas bij de WUR in Bleiswijk. Hier wordt onderzocht wat de uitdagingen zijn van het fossiel- en emissievrij telen. Het onderzoek gebeurt in vier teelten: aardbei, gerbera, freesia en potanthurium. Twee keer per jaar worden nieuwe freesia-knollen gepoot, net als in de praktijk. De meest recente aanplant was op 9 november 2021. Er zijn toen vier verschillende rassen geplant: twee die gevoelig zijn voor fusarium, en twee die minder gevoelig zijn voor die schimmelziekte.

Effecten van stomen

De helft van de zandbedden was vooraf gestoomd, de andere helft niet. De WUR wil daarmee onderzoeken wat de effecten zijn van stomen. Zo is bekend dat het stomen van de grond schadelijke schimmels en bacteriën doodt. Maar de kans bestaat dat ook goede micro-organismen worden gedood. Daarnaast geven telers aan dat stomen ook zorgt voor een groeispurt in de nieuwe aanplant. Waardoor dat komt, is nog niet bekend. Ook is nog niet bekend welk effect stomen heeft op het bodemleven van de zandbedden waarin de freesia’s groeien.

Alternatief voor stomen

Daarbij kijken de onderzoekers ook naar het effect van het vochtgehalte van het zand bij drie verschillende watergiften: droog, normaal en nat en naar het bodemleven voor en na het stomen. Zo zijn er wellicht bacteriën en schimmels die een plant meer weerbaar maken voor bijvoorbeeld fusarium en die voor het stomen aanwezig zijn in de zandgrond. Het stimuleren van die organismen kan misschien een alternatief bieden voor het stomen van de grond.

Het onderzoek naar fossielvrij telen wordt gefinancierd door het programma Kas als Energiebron, hét innovatieprogramma dat energiebesparing en het gebruik van duurzame energie in de glastuinbouwstimuleert. Glastuinbouw Nederland en het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) trekken hierin samen op.