Project

Kas als Energiebron

Kas als Energiebron is hét innovatieprogramma dat energiebesparing en het gebruik van duurzame energie in de glastuinbouw stimuleert. LTO Glaskracht Nederland en het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit trekken hierin samen op. De business unit Glastuinbouw van WUR beschikt over het Innovatie en Demonstratie Centrum Kas Als Energiebron. Dit project is een katalysator voor technologische innovaties en waarbij de focus ligt op demonstreren van kasconcepten, technieken en ontwikkelingen gericht op het terugdringen van het fossiele energiegebruik. Het IDC Kas als Energiebron in Bleiswijk fungeert als stimulator rond energiezuinige en energieleverende kassen.

Op zoek naar meer duurzame energie

Het programma Kas als Energiebron ontwikkelt kennis en (teelt)technieken om in kassen energie te besparen en om meer duurzame energie zoals bio-energie, zonlicht en geothermie te gebruiken. Met de inbreng van ondernemers stimuleren we innovaties die een doorbraak voor de sector kunnen betekenen. Om duurzame investeringen te stimuleren, zorgen we voor kennisuitwisseling, subsidieregelingen en betaalbaar technieken.

Innovatieve kassen en technieken ontwikkeld

Binnen het project zijn tal van innovatieve demokassen gerealiseerd door consortia van toeleveranciers en kennisinstellingen. Daarnaast worden uiteenlopende energiebesparende technieken getest, zoals: ontvochtiging, toepassing laagwaardige warmte, warmteopslag, aangepaste dekmaterialen, elektriciteitswinning, etc.

voorbeelden van projecten

Meer projecten

Nieuws:

Meer nieuws over glastuinbouw