Project

KAS2030: Duurzaam telen met toekomst

In de komende jaren zullen glastuinbouwondernemers hun aardgas verbruik moeten decimeren en uiteindelijk tot nul moeten terugbrengen. Daarnaast hebben ze te maken met de nieuwe richtlijnen rondom water en nul-emissie rond mineralen en gewasbeschermingsmiddelen. Bij hoog energie vragende gewassen zijn de afgelopen jaren grote stappen gezet waarbij in het Innovatie en Demonstratie Centrum Energy (IDC), Kas als Energiebron een belangrijke rol vervult. Voor een groot deel van de sector, met name het middensegment qua energiegebruik en in de sierteeltsector is op de duurzaamheidsaspecten energie, water en emissie van nutriënten en gewasgezondheid, nog veel winst te behalen.

Teelten

Om hier de gewenste versnelling te bereiken is in april 2019 in Bleiswijk een demonstratiekas in gebruik genomen. Vier verschillende teelten worden in afdelingen van 350 m2 uitgevoerd ter demonstratie van de mogelijkheden en de uitdagingen die het fossiel- en emissie-vrij telen met zich meebrengt: aardbei, gerbera, freesia en potanthurium.

KAS2030

Emissies

Bij de duurzame inrichting van de kas waren drie thema's leidend: de emissies van CO2, water & nutriënten en gewasbescherming.

  • De kas gebruikt geen gas voor de verwarming. Het is namelijk een zogenoemde all electric-kas, met onder meer full led-belichting. Voor de ontvochtiging van de kas wordt een warmtepomp ingezet. Daarmee wordt latente warmte teruggewonnen en blijft de kas in de winter en voorjaar meer gesloten. Voor de kas wordt geen eigen stroom opgewekt; die wordt als groene stroom ingekocht.
  • De kas loost ook geen drain- en condenswater op het riool, alles wordt hergebruikt en gerecirculeerd. Zo gaan dus geen nutriënten verloren, wordt het water optimaal benut en komen er ook geen residuen van gewasbeschermingsmiddelen in het riool terecht. Voor het ontsmetten van het water wordt ozon gebruikt, zodat het water veilig is te hergebruiken in de teelt.
  • De gewasbescherming ten slotte is volledig geïntegreerd, met zoveel mogelijk gebruik van natuurlijke vijanden.

Demonstratie

In de kas kunnen telers en onderzoekers leren hoe fossielvrij en emissieloos te telen. Dat klinkt namelijk eenvoudiger dan het is. Iedere teelt kent nog zijn eigen uitdagingen. Zo is de Freesia in de praktijk nog een grondteelt die we nu om de waterloop te kunnen sluiten in een substraat zijn gaan telen. Zo zijn er nog geen ervaringen in deze teelten met full-led belichting en wordt er voor het eerst actief ontvochtigd.

Longread