Nieuws

Leden Club van 100 gaan werken aan nieuwe strategie

Published on
31 oktober 2023

In 2024 bestaat de Club van 100 alweer 10 jaar. Een mooi moment om te bekijken wat er is bereikt en vooral ook wat de aangesloten leden in de toekomst met elkaar willen bereiken. Daarom organiseerde de Business Unit Glastuinbouw en Bloembollen van Wageningen University & Research een Captains Diner voor het management van de leden van de Club van 100. Het diner werd mede mogelijk gemaakt door de ondersteuning van Gemeente Lansingerland, Home of Hortiscience.

Urgentie

Tijdens het diner discussieerden de aanwezigen over de weg van ‘urgentie’ naar ‘impact en duurzaamheid’. De urgentie is het startpunt… Waarom willen we verandering? Welke urgentie zien we voor de glastuinbouw? Onderwerpen als Energietransitie, het hergebruiken van materialen ten behoeve van Circulaire Glastuinbouw werden genoemd en opgetekend. Niet nieuw, maar wel urgent. Daarnaast ook de aandacht voor de consument. Voor hen is het vaak niet duidelijk wat er uit de kas komt en waarom dat duurzame producten zijn.

(A-)sociale normen veranderen

Wat betekent impact en hoe realiseren we dat? Iedereen heeft het over Impact, maar wat betekent het voor de leden van de Club van 100 en wat willen we ermee? Eigenlijk gaat het om het veranderen van de norm. De energiebesparing van het telen van een bloem met een steellengte van 60 cm ten opzichte van de ‘geaccepteerde norm’ van 80 cm is echt enorm. Er gaat zo’n 20% extra energie in die laatste 20 cm.

Een andere norm is het eten van gezonde voeding. De meeste mensen weten dat groente en fruit gezond is, maar tussen weten en eten zit een wereld van verschil.

Op naar een nieuwe missie

Ariane Roos die als inspirator en spreekster de avond begeleidde nam de missie van de Club van 100 onder de loep. Een missie van 3 regels, maar waarvan niet duidelijk is wanneer deze is behaald. Alle leden waren het er over een dat daar nog wat werk ligt. De eerste suggesties voor een nieuwe missie werden zelfs ook al gedaan. Duidelijk was dat het meetbaar moet zijn en dat we als Club van 100 willen bijdragen aan een hele kleine footprint. Met nieuwe en bestaande footprint berekeningen, kun je prima een ‘SMART’ missie formuleren.

Samengevat

We moeten veranderen en (nóg-) duurzamer produceren. Daarom is het nodig dat we bepalen wat ‘duurzaamheid’ is en inhoudt en zorgen dat we het samen als keten (toeleveranciers, telers en retail) ook meetbaar maken. Als dat duidelijk is, is het ook van belang consumenten in het verhaal mee te nemen. Het is van belang om voor consumenten ook zichtbaar te maken hoe duurzaam een product is, zodat ze duurzame keuzes kunnen maken.

Een mooie basis waar de Club van 100 een nieuwe strategie mee kan gaan ontwikkelen.