Nieuws

Lichtspectrum beïnvloedt weerbaarheid van gewas

article_published_on_label
24 januari 2024

Een gewas heeft licht nodig om te groeien. Dat kan bijvoorbeeld door toepassing van LED-lampen. Daarmee kan een teler het gewas beter sturen: de samenstelling van het licht kan namelijk worden aangepast. De Business Unit Glastuinbouw en Bloembollen van Wageningen University & Research onderzoekt het effect van verschillende lichtspectra op de plantvorm, de assimilatenverdeling en de weerbaarheid van komkommers. Daarbij wordt onder meer gekeken naar het effect op de genen van het gewas.

In het Innovatie- en Demonstratie Centrum LED (IDC LED) in Bleiswijk heeft WUR een onderzoeksfaciliteit voor hogedraadteelten ingericht. Hier kunnen jaarrond in 4 afdelingen wintercondities worden gesimuleerd. Hier werkt WUR aan nieuwe kennis over de effecten van licht bij komkommer, zodat telers voor hun eigen teelt en omstandigheden een zo energiezuinig mogelijke teelt kunnen ontwikkelen.

Uit het onderzoek blijkt onder meer dat lichtspectra een grote invloed hebben op de weerbaarheid van het gewas tegen ziekten en plagen, en dat het effect op de groei minder groot lijkt. In al die effecten spelen hormonen een cruciale rol. Die zijn echter lastig te meten. Daarom richt WUR zich in het onderzoek op genexpressie. Hormonen reguleren namelijk de expressie van genen. Genexpressie drukt de activiteit van een gen uit. Eén spectrum kan – via de hormonen – meerdere genen in het gewas activeren of juist inactiveren. Soms hebben die verschillende genen een tegengesteld effect. Zo kan het ene gen de groei van de cellen stimuleren, terwijl het andere groei juist onderdrukt.

Het effect van het lichtspectrum op de strekking van het gewas en de genen die hierbij betrokken zijn was relatief klein, ontdekte WUR. Bij de plantweerbaarheid zijn wel duidelijke effecten, die mogelijk worden veroorzaakt door het activeren van bepaalde weerbaarheidsgenen. Het gaat daarbij met name om de weerbaarheid tegen trips door het toepassen van bepaalde spectra. De productie van het gewas gaat hierbij wel omlaag. Maar de gerichte inzet van lichtspectra kan dus wel zorgen voor een duurzamere teelt, omdat minder gewasbescherming nodig is.

Het onderzoek wordt gefinancierd door het programma Kas Als Energiebron.