Nieuws

Meer werkgelegenheid voor Syrische vluchtelingen door innovatie in Libanese tuinbouw

Gepubliceerd op
29 november 2017

Water is schaars in Libanon: het wordt steeds lastiger om voldoende water van goede kwaliteit te krijgen. Daarom is er dit voorjaar een project gestart om de waterefficiëntie van de tuinbouw iin Libanon te verbeteren en de productie te verhogen. Dit project draagt bij aan een duurzame voedselvoorziening en biedt ook werkgelegenheid voor veel Syrische vluchtelingen in Libanon.

Demokas in aanbouw

Als onderdeel van dit project bouwen de Glastuinbouw-experts van Wageningen University & Research momenteel een demokas in de Bekaa-vallei op de onderzoekslocatie van het Lebanese Agricultural Research Institute.

De afgelopen maanden is op basis van de lokale weergegevens een kas ontworpen die betaalbaar is voor lokale telers en bij het plaatselijke klimaat zo optimaal mogelijke teeltcondities creëert. Deze adaptieve kas beschikt over betere ventilatie dan de traditionele folie tunnel doordat de zijwanden over de volle lengte geopend kunnen worden als het te heet wordt. Gebruik van insectengaas vermindert de plaagdruk waardoor het bestrijdingsmiddelenverbruik omlaag kan. In het vroege voorjaar zorgt een passief verwarmingssysteem (soort kruik) ervoor dat ’s nachts de temperatuur in de kas minder daalt. In de kassen gaat zowel traditioneel in de grond geteeld worden als op substraat. We laten hiermee drie innovatie stappen zien van grondteelt in een traditionele teelt naar substraatteelt in een goed geventileerde kas.

Werkgelegenheid voor Syrische vluchtelingen

De innovaties leiden tot een lager watergebruik, geringere plaagdruk en hogere opbrengst. Door de hogere opbrengst is er meer vraag naar arbeid wat leidt tot meer werkgelegenheid voor Syrische vluchtelingen. Bij gunstige weersomstandigheden hoopt de Libanese kassenbouwer Robinson het project voor de winter op te leveren en kunnen de eerste resultaten dit voorjaar met de lokale tuinders besproken worden.

Het project wordt uitgevoerd in Libanon in samenwerking met de business unit Glastuinbouw van Wageningen University & Research en het Ministerie van Buitenlandse zaken.