Nieuws

Model berekent kastemperatuur tot op de vierkante centimeter

Gepubliceerd op
8 maart 2023

Sensoren meten de temperatuur in een kas en sturen deze door naar de klimaatcomputer. Maar de waarde die de sensor meet geldt alleen voor de directe omgeving, terwijl de temperatuur in de kas meestal niet homogeen is. Onder andere wind, zon en het gewas kunnen voor flinke temperatuurverschillen in een kas zorgen. De Business Unit Glastuinbouw en Bloembollen van Wageningen University & Research ontwikkelde een 3D-model voor het kasklimaat.

De kastemperatuur is een van de belangrijkste variabelen voor een teler. De temperatuur bepaalt immers de groei van het gewas en de behoefte aan energie. Het is echter nooit overal even warm of koud. Hierdoor kunnen er bijvoorbeeld groeiverschillen in het gewas ontstaan of vindt de sturing van het gewas niet optimaal plaats.

Een uitgebreid model

WUR ontwikkelde een klimaatmodel voor een kas waarin de gebruiker een groot aantal variabelen kan invoeren over onder andere de kas (bijvoorbeeld grootte, hoogte, ligging), het klimaatsysteem (bijvoorbeeld verwarming, ventilatie), het kasdek (glas, doorlatendheid etc.), het scherm (materiaal, isolatiewaarde, doorlaatbaarheid, standplaats) en het gewas (gewassoort, grootte etc.). Al deze variabelen bepalen immers de verdeling van de warmte in de kas. Daarnaast kan de gebruiker weersomstandigheden (zoals wind en zonnestraling) invoeren, evenals de tijd en dag van het jaar (die de stand van de zon bepaalt).

Op basis van al deze variabelen berekent het model het klimaat (bijv. temperatuur, vochtigheid) per kubieke centimeter, waardoor een 3D-kaart (lengte, breedte, hoogte) van het kasklimaat ontstaat. Ook kan het model de gevolgen van bepaalde teeltingrepen doorrekenen. Zo kan de gebruiker ervoor kiezen om in het model een aantal kasramen (gedeeltelijk) te openen of te sluiten: het model laat zien hoe de temperatuurverdeling in de kas hierdoor wordt beïnvloed. Het model is vorig jaar gevalideerd door het te vergelijken met metingen in de praktijk.

Onderzoeksdoeleinden

Het 3D klimaatmodel wordt momenteel alleen gebruikt voor onderzoeksdoeleinden. De reden hiervoor is dat het maken van de berekeningen tijdrovend is. In de toekomst is het mogelijk om scenario's uit het model te importeren in een klimaatcomputer, zodat die gebruikt kunnen worden om het effect van teeltmaatregelen te voorspellen.

Het model wordt gefinancierd door de WUR Club van 100.

Voorbeeld van het model
Voorbeeld van het model