Nieuws

Model voorspelt effect teeltmaatregel op smaak van tomaat

Gepubliceerd op
20 april 2023

Er bestaan al modellen die de productie van bijvoorbeeld een tomatenteelt voorspellen. Maar voor telers én consumenten is niet alleen de kwantiteit belangrijk, maar juist ook de kwaliteit. De Business Unit Glastuinbouw en Bloembollen van Wageningen University & Research ontwikkelt daarom een voorspellingsmodel waarmee het effect van teeltmaatregelen op onder meer het Brix-gehalte wordt berekend.

De smaak van een tomaat wordt bepaald door twee zaken: het ras (dus de genetica) en de teeltomstandigheden. Bij de teeltomstandigheden gaat het onder meer om CO2, temperatuur, PAR-licht (dat door het gewas gebruikt wordt voor de fotosynthese) en het EC-gehalte in de substraatmat. WUR onderzoekt of een model kan worden ontwikkeld dat de smaak voorspelt.

Daarbij richt WUR zich eerst op het Brix-gehalte van een tomaat (een maat voor het gehalte totaal oplosbare vaste stoffen, zoals suikers). Doel is dat het model kan voorspellen in welke richting het Brix-gehalte zich zal ontwikkelen bij bepaalde teeltmaatregelen. Die informatie dient dan als ‘decision support’ voor een teler. Die kan dus beslissen bepaalde maatregelen wel of niet te nemen, uitgaande van eigen strategische keuzes over bijvoorbeeld kwantiteit, kwaliteit of kosten.

Een eerste versie van model is afgelopen jaar ontwikkeld door onderzoekers op het gebied van gewasfysiologie, productkwaliteit en teelt: validatie gebeurt door metingen in de onderzoekskassen van WUR. Daarbij richten ze zich dus eerst op het Brix-gehalte in een standaard tomatenras. In een later stadium zal het model wellicht doorontwikkeld worden voor andere cultivars, andere variabelen en andere output. Voor de doorontwikkeling zoekt WUR nog partners.

Bekijk een video waarin het onderzoek wordt toegelicht:

- Helaas, uw cookie-instellingen zijn zodanig dat de Video niet getoond kan worden - pas uw permissie voor cookies aan