Project

More roses for less

Er ligt een grote uitdaging om minder energieverbruik en de inzet van chemische bestrijding tegen plantenziekten te combineren met optimale groei en ontwikkeling.

Dit onderzoek heeft als doel om meer grip te krijgen op complexe interacties die er bestaan tussen het microklimaat in kassen, de groei van de planten en de ontwikkeling van ziekten en plagen, met name, schimmelziektes. Daarnaast is de spectrale samenstelling van de belichting van invloed op zowel de weerstand van het gewas tegen schimmelziektes als de structuur van het gewas en daarmee het microklimaat. In dit project wordt een nieuw 3D model benadering ontwikkeld die de interacties tussen plant, microklimaat en ziekteontwikkeling integreert en kwantificeert. Als modelsysteem is gekozen voor snijroos en echte meeldauw. Het nieuwe 3D model wordt ontworpen, getest in kasexperimenten en geoptimaliseerd om kwalitatief betrouwbare voorspellingen te doen over optimale strategieën waarbij klimaatbeheersing, belichting (vooral de toepassing van LED belichting), gewasmanagement (o.a. snoeimethoden), energiegebruik en gewasbeschermingsmaatregelen optimaal op elkaar zijn af te stemmen.

Publicaties