Nieuws

Nieuw onderzoek aan invasieve tripsplagen in de sierteelt

Gepubliceerd op
27 januari 2021

Invasieve plagen zijn een enorme bedreiging voor de Nederlandse glastuinbouw en komen door klimaatsverandering en intensief internationaal transport van plantmateriaal steeds vaker voor. Door gebrek aan kennis over deze plagen vallen telers meestal terug op chemische bestrijding, waardoor bestaande biologische bestrijdingssystemen volledig verstoord worden. Onder de plagen zijn de invasieve tripssoorten het meest berucht. Recentelijk is de glastuinbouw besmet geraakt met twee nieuwe invasieve soorten: de Japanse bloementrips, Thrips setosus en de pepertrips Thrips parvispinus. Beide soorten zijn zeer polyfaag en kunnen in groente- en sierteeltgewassen aanzienlijke schade geven.

In orchideeën en Anthurium geven de invasieve vandatrips, Dichromothrips corbetti en de orchideetrips Chaetanaphothrips orchidii steeds meer schade. Voor het ontwikkelen van effectieve bestrijdingsmaatregelen en weerbare teeltsystemen tegen de nieuwe invasieve tripssoorten is het essentieel om het gedrag, de ontwikkeling en interactie met andere soorten te kennen. Door gebrek aan basiskennis over invasieve tripssoorten is het lastig om weerbaarheid van teeltsystemen tegen deze plagen te ontwikkelen.

Dit jaar start er een nieuw project dat gericht is op het beschikbaar maken van essentiële ontbrekende kennis voor het ontwerpen van weerbare teeltsystemen tegen verschillende invasieve tripssoorten. Verder wordt een aantal innovatieve methoden en stapeling van maatregelen getest die de weerbaarheid van teeltsystemen tegen deze tripssoorten verhoogt.

Het project is een publiek-private samenwerking binnen de topsector Tuinbouw & Uitgangsmaterialen en loopt van 2021 t/m 2023. De private financiering komt van de Stichting Kennis in de Kas (KIJK), de gewascoöperaties potorchidee en Lelie en telers en veredelaars van pot- en snijanthurium. De publieke financiering is beschikbaar gesteld door het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit. De projectcoördinatie ligt bij Glastuinbouw Nederland en de uitvoering bij Wageningen University & Research, BU Glastuinbouw.​