Nieuws

Nieuwe KWIN verschijnt komende zomer

Gepubliceerd op
20 april 2023

Komende zomer verschijnt de nieuwe update van de KWantitatieve INformatie (KWIN) voor de Glastuinbouw. In deze uitgave is voor 115 gewassen de opbouw van de kostprijs te vinden, met onder meer de kosten voor energie, arbeid, plantmateriaal, afschrijvingen, meststoffen en gewasbeschermingsmiddelen. Daarmee is de KWIN een onmisbaar document voor onder meer investerende telers, adviesbureaus en financiers.

De eerste editie van de KWIN voor de glastuinbouw verscheen in 1983. Sindsdien verschijnt gemiddeld eens per twee jaar een nieuwe editie. Voor de veeteelt verschijnt deze ieder jaar en voor de akkerbouw & de vollegrondsgroenteteelt is dat iedere drie jaar. De laatste editie voor de glastuinbouw is inmiddels vier jaar oud. Het wordt dus hoog tijd dat een nieuwe KWIN verschijnt. Afgelopen jaren is namelijk veel veranderd in de kostenopbouw van veel gewassen. Zo zijn arbeids- en materiaalkosten met zo’n 10 tot 20% gestegen, om maar niet te spreken over de energiekosten. Bovendien is in de KWIN goed te zien dat telers nu minder elektriciteit verbruiken door de overstap van SON-T op LED-belichting.

Voor groenten en snijbloemen staat voor iedere vierweekse periode de kostprijs per kilogram of per stuk berekend. Hierbij worden ook per de productie en de inkoop van aardgas, elektriciteit, CO2 en arbeid in die periode weergegeven. Voor pot-, perk- en kuipplanten zijn de getallen per 1000 planten berekend.

De KWantitatieve INformatie (KWIN) voor de Glastuinbouw is vanaf augustus 2023 voor €250 (inclusief btw) te bestellen via de webshop. Na de bestelling kan het document direct als beveiligde pdf worden gedownload. De Engelstalige versie zal enkele weken later worden uitgebracht en de Nederlandstalige versie zal ook in boekvorm verschijnen.

Marcel Raaphorst illustratie Nederlands.png