Nieuws

Nieuwe onderzoeksfaciliteit voor fenotypering

Gepubliceerd op
21 december 2020

De nieuwe onderzoeksfaciliteit NPEC is gespecialiseerd in fenotypering. In zes verschillende modules - zoals een kas of een klimaatcel - kunnen onderzoekers eigenschappen van gewassen in kaart brengen. De modules hangen vol met de modernste technieken, zoals hyperspectrale camera's en de verzamelde data wordt ontsloten via een AR-bril, ontwikkeld door de Business Unit Glastuinbouw en Bloembollen van Wageningen University & Research.

NPEC staat voor Netherlands Plant Eco-phenotyping Centre. Het is een initiatief van Wageningen University & Research (WUR) en Utrecht University (UU) en wordt gefinancierd door de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO). Doel is om grote aantallen planten te screenen op fenotypische kenmerken. Het NPEC kan gebruikt worden door onderzoekers van WUR en UU, en ook door andere universiteiten en bedrijven.

Afgelopen jaar werd de eerste module van het NPEC in gebruik genomen: een open veld voertuig met drones in Wageningen. Komend jaar worden ook de andere vijf modules in Wageningen en Utrecht geopend. Elke module heeft zijn eigen focus, en ze verschillen in mate van controleerbaarheid van de omgeving van de plant en ook de meettechnologie die wordt gebruikt.

Rick gantry 2.jpg

In elke module wordt met moderne cameratechnieken data over de groei van een gewas worden gewonnen. Hierbij wordt veel data verzameld, en die data kan goed in beeld worden gebracht door de Augmented Reality-bril van de Business Unit Glastuinbouw en Bloembollen van Wageningen University & Research. Deze bril, in ontwikkeling in de PPS Augmented Horticulture, toont de gebruiker de verzamelde informatie over het gewas waarnaar op dat moment gekeken wordt.

Daarnaast wordt de expertise van de Business Unit op het gebied van hyperspectrale beeldverwerking ingezet binnen NPEC. De Business Unit Glastuinbouw en Bloembollen van Wageningen University & Research gebruikt zelf het NPEC ook, bijvoorbeeld voor onderzoek naar ziektesymptomen in planten en virtuele plant- en kasmodellen.

Meer informatie over NPEC vindt u op www.npec.nl.​